Seloy Live

26.04.2021

Henkilöstöesittely Topias Tihumäki

Henkilöstö

NIMI?

Topias Tihumäki

KUKA OLET?

Nuorimies Huittisista.

MILLOIN ALOITIT SELOYLLA?

Heinäkuussa 2020 aloitin, joten kohtapuolin tulee vuosi täyteen.

MITÄ TEET?

Tällä hetkellä toimin lähettämön puolella pakkaajana. Tarvittaessa voin toimia myös lasinleikkaajana.

VAHVUUTESI?

Tekemisen halu!

PARASTA TYÖSSÄSI?

Ehdottomasti työkaverit ja työn monipuolisuus

JOS OLISIT LASI, MINKÄLAINEN LASI OLIT?

Lyhyesti ja ytimekkäästi 6mm float.


30.03.2021

Lasin rikkoutuminen ja rikkoutumisriskiä aiheuttavien tekijöiden ehkäisy

Tavallisen tasolasin puristuslujuus on erittäin hyvä, mutta vetolujuus taas verrattain alhainen. Mietittäessä lasien rikkoutumista onkin juuri vetolujuudella merkitystä. Kun lasiin kohdistuva jännitys ylittää lasin lujuuden, särkyy lasi ja menettää kaiken kuormitettavuutensa. Lasin lujuuteen vaikuttaa oleellisesti sen koko, mahdolliset rakenneviat, kuormitusaika, dynaaminen kuormitus sekä valmistuksessa lasiin jääneet jännitykset. Lasin kestävyyteen voidaan vaikuttaa joko laminoimalla useampia laseja yhteen muovikalvolla tai karkaisemalla lasi. Oli kyseessä mikä tahansa lasi, tulee kuitenkin kiinnittää huomiota rikkoutumisriskiä aiheuttavien tekijöiden ehkäisyyn aina suunnittelusta valmiiseen paikallaan olevaan tuotteeseen asti.

Syitä rikkoutumiselle

Usein käy niin, että lasin hajoamiselle ei löydetä tarkkaa syytä tai ainakaan siitä ei ole täyttä varmuutta. Monesti lasiin kohdistuu useita samanaikaisesti vaikuttavia kuormituksia ja niiden aiheuttamien jännitystilojen yhteisvaikutuksesta lasi rikkoutuu. Jännitystilan suuruuteen vaikuttaa oleellisesti kuormitusaika ja lämpötila. Alla listattuna jännityksiä aiheuttavia tekijöitä:

 • Lasin jäännösjännitys
 • Lämpötilaerot
 • Painovoima ja tuulenpaine
 • Lasin pintaan kohdistuva tasainen tai pistemäinen kuorma
 • Eristyslasielementin sisällä olevan kaasun ja ulkoilman välinen paine-ero
 • Ulkopuolisten rakenteiden lämpö- ja kosteusliikkeet
 • Ulkopuolisten rakenteiden virheet (esim. puitteen kierous)
 • Virheellinen asennus
 • Isku lasin pintaan

Lasi/lasirakenne voi toimia moitteetta useita vuosikymmeniäkin, mutta olosuhteiden muuttuessa epäedullisiksi saattaa se murtua hetkessä.  Lämpöshokki on yksi yleisimmistä rikkoutumisen syistä. Lasityypeistä parhaiten lämpövaihtelua sietää karkaistu lasi, se kestää jopa 200–250 asteen lämpötilaeron. Vertauksena, tavallisen float-lasin lämpötilarikkoutumisen lämpötilaero on vain 40 astetta.

Yksinkertainen ja jokseenkin yleinen esimerkki lämpöshokista on sälekaihdin, joka on jätetty suljettuna puoliväliin ikkunaa. Tällöin on mahdollisuus, että aurinkoisena päivä lasin yläreuna kuumenee voimakkaammin kuin alaosa koska kaihdin absorboi itseensä enemmän lämpöä kuin pelkkä lasi. Lasin lämmetessä epätasaisesti tiettyyn pisteeseen asti, saattaa se hajota. Suuri lämpötilaero saattaa rikkoa lasin jopa talviaikaan.

Miten ennaltaehkäistä lasin rikkoutumista?

Kuten jo aikaisemmin mainittu, yleensä lasin rikkoutumiselle ei ole vain yhtä syytä, vaan se on useamman osatekijän summa. Ennen kuin lasi on lopullisessa kohteessaan, on välissä useampi toimija. Alla olevassa kuvassa on esillä asioita, joita eri toimijoiden tulisi huomioida, jotta lasin kestävyys paranisi ja ylimääräisiltä rikoilta vältyttäisiin.

Suunnittelija

 • Kohteen vaatimusten selvittäminen
 • Kaikkien kuormitustekijöiden ottaminen huomioon

Lasinjalostaja

 • Lasilaadun tarkastaminen
 • Laadunvalvonta leikkuusta valmiiseen tuotteeseen
  • Leikkuu ja hionta
  • Kasaus
  • Lasien siirrot tehtaalla
 • Oikeiden lasityyppien käyttö
 • Eristyslasin kokoonpano
 • Lasin pakkaus

Kuljetusliike

 • Käsiteltävä varovasti
 • Sidonta (liinoista kohdistuva kuorma pakkaukseen, ei lasille)
 • Tärähdysten ja nopeiden jarrutusten välttäminen

Rakennusliike

 • Varastoinnissa suojaus sateelta
 • Säilytys varjossa (suora auringonpaiste voi kuumentaa suojamuovissa olevia laseja liikaa)
 • Kolhuja varottava
 • Roiskeet ja imukupin jäljet pyyhittävä pois heti
 • Yhteensopivat aineet asennuksessa
 • Muurausjäämien tai laastia sisältävän veden valuminen lasille estettävä
 • Vältettävä lämmönlähteiden esim. rakennuslämmittimien asettaminen liian lähelle lasia
 • Ei varjoja lasille (Osittainen peitto, tämä hyvin yleistä työmailla, kun kasataan tavaraa lasien eteen tai suojataan osittain)

Loppukäyttäjä

 • Säännöllinen pesu
 • Ei varjoja lasille (osittainen peitto)
 • Mahdollisten sälekaihtimien oikea asennus ja käyttö
 • Lämmönlähteet kuten grillit ja ulkotakat tarpeeksi etäälle lasista

09.03.2021

Eristyslasien laatukriteerit

Viime aikoina yhä enenevässä määrin on markkinoilla ja varsinkin kuluttajilla noussut ajatus, että lasi on virheetöntä. Eristyslasien laatukriteerit määritellään standardissa SFS-EN 1279 ja float-lasien laatukriteerit taas standardissa SFS-EN 572. Näissä on tarkasti määritelty minkä verran ja millaisia virheitä kussakin lasissa tai eristyslasissa standardin mukaan sallitaan. Näissä standardeissa otetaan kantaa myös lasien mittapoikkeamiin ym. laatukriteereihin. Lisäksi on muita standardeja esim. turvalaseille omansa, mutta laadullisesti monet pohjaavat float-lasin standardiin, koska se toimii perusraaka-aineena ja näin on myös eristyslasin kohdalla.

Eristyslasi jaetaan tarkastelussa kolmeen osaan; ensimmäinen 15 mm on reuna-alue, joka jää pääsääntöisesti piiloon lasituksessa, seuraava alue on leveydeltään 50 mm ja katsotaan edelleen olevan reuna-aluetta, loppu alue katsotaan olevan lasin keskiosaa (main zone). Virheitä sallitaan eri määrä eri alueilla ja lisäksi lasikoko vaikuttaa sallittujen virheiden määrään. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä kaksinkertaisessa eristyslasissa sallituista pistemäisistä virheistä; alle 1 mm halkaisijaltaan olevia virheitä saa olla rajattomasti, kunhan määrä ei 20 cm halkaisijalla ylitä kolmea kappaletta. Halkaisijaltaan 1–2 mm virheitä sallitaan 1–2 neliömetrin lasissa kolme kappaletta ja 2–3 neliömetrin lasissa viisi kappaletta. Yli 3 mm halkaisijaltaan olevat virheet eivät ole sallittuja. Myös viivamaiset virheet (naarmut) on määritelty standardissa ja yksittäiset naarmut lasin keskialueella ovat sallittuja, jos ne ovat maksimissaan 15 mm pitkiä, eikä kokonaispituus ylitä 45 mm. Kolminkertaisessa eristyslasissa sallitaan 25 % enemmän virheitä, kuin kaksinkertaisessa ja kun lasikerroksia lisätään esim. laminoiduilla laseilla, myös virheitä sallitaan 25 % enemmän / laminoitu lasi.

Eristyslasien visuaalinen laatu tarkastellaan kolmen metrin etäisyydellä normaalivalaistuksessa (ei suora auringonvalo tai keinovalaistus), kohtisuoraan katsottuna, sisältä ulos, yksi minuutti per neliömetri. Edellä mainittu ohjeistus lienee eniten rikottu, mitä tulee lasien visuaalisen laadun tarkasteluun. Lähes poikkeuksetta apuna virheiden löytämiseen käytetään keinovaloa tai virhe näkyy ainoastaan suorassa auringonvalossa tai jossakin kulmassa lasia tarkastellessa. Lisäksi tuo kolmen metrin tarkasteluetäisyys unohtuu helposti ja ennemminkin puhutaan senteistä kuin metreistä lasia tarkasteltaessa.

Edellä kuvatulla ei ole tarkoitus pelotella lasien laadusta tai pyrkiä siirtämään vastuuta tilausketjussa eteenpäin, vaan pikemminkin muistuttaa millaisia virheitä eristyslaseissa sallitaan ja miten niitä tarkistellaan standardin mukaan. Silloin tällöin kuulee lauseen, että kyllä me tiedämme mitä standardit sanovat ja mikä on sallittua, mutta tämä asiakas ei tätä hyväksy ja lasi tulee vaihtaa. Tällöin ei enää toimita yhteisten standardien ja pelisääntöjen mukaan, vaan hyvitellään jotakin muuta ja pedataan ehkä seuraavaa kauppaa. Täysin hyväksyttäviä tapoja kaupankäynnissä, mutta kenen kustannuksella ne tehdään, onkin sitten eri juttu. Jotkut nykykuluttajat ovat nostaneet vaatimustasonsa pilviin ja tällekin löytyy toki ymmärrystä, mutta tällaiset vaatimukset tulisi tuoda esiin jo kaupankäynnin alkuvaiheessa, jotta laatutasoa voidaan entisestään nostaa ja poiketa standardeista. Jälkikäteen näiden vaatiminen ei ole mahdollista.

Olemme panostaneet eristyslasituotannossamme laadunvalvontaan mm. hankkimalla kaksi laatuskanneria, joilla kaikki eristyslasien lasit skannataan ennen eristyslasien kokoonpanoa. Olemme myös kouluttaneet henkilöstöä virheiden tarkastamiseen, mahdollisien epäpuhtauksien poistoon. Lisäksi kannustamme henkilöstöä aktiivisesti löytämään ja poistamaan mahdolliset virheelliset lasit tuotannosta ennen niiden päätymistä asiakkaalle. Lisäksi meillä on sopimus ulkoisesta laadunvalvonnasta Inspecta Sertifioinnin Oy:n kanssa myös eristyslasituotannon osalta, vaikka tätä ei CE-merkintä enää vaadikaan.


05.03.2021

Eristyslasit integroiduilla kaihtimilla

Eristyslasielementtien välitilaan integroitavien kaihtimen ja laskosverhojen kysyntä on täällä pohjoisessakin yleistynyt viimeisen parin vuoden aikana. Isot lämpötilaerot asettavat tietyt vaatimuksensa ulkoikkunassa käytettävälle lasirakenteelle. Jotta kaihtimien kanssa käytettävien lasien lämpökuormarikkoutumiset tai liiallisesta taipumasta aiheutuvat rikkoutumiset voitaisiin välttää, lasketaan lasivahvuudet huolella. Tästä syystä usein elementissä tulee osa laseista olla karkaistuja. Soveltuvan lasirakenteen laskeminen onnistuu hyvällä yhteistyöllä kaihdintoimittajan kanssa. Sisäkäytön kaihdinelementit taas ovat yksinkertaisempi toteuttaa lasialan perusperiaatteiden, kuten esimerkiksi tavallisten turvalasi- tai ääneneristysvaatimusten mukaan.

Sairaalat ja terveydenhuollon laitokset ovat kaihdinelementeille otollinen kohde yksityisyyden suojan sekä valon määrän säätelyn näkökulmasta. Olemmekin päässeet toimittamaan eristyslaseja integroiduilla kaihtimilla mm. TAYS F-rakennuksen ulkoikkunoihin sekä Seinäjoen keskussairaalan M-talon ulko- ja sisätilan ikkunoihin. Kiinnostusta on ollut myös koulurakennuksien sekä omakotitalojen ikkunoihin ja pyrimmekin löytämään aina mahdollisimman kustannustehokkaan ratkaisun kaihdinelementtien toteutukselle. Lämpimissä maissa jopa isojakin toimistorakennuksia on lasitettu kaihdinelementeillä, mutta vielä se trendi ei ole tänne rantautunut. Toki pitää muistaa, että siellä lasit on mahdollista toteuttaa 2K elementeillä ja ns. kevyemmillä lasiratkaisuilla.

On hyvä huomata, että sähköllä himmenevien lasien käyttö ei ole vähentänyt kaihdinelementtien kysyntää vaan päinvastoin kaihtimillekin on löydetty tarpeensa väliseinälaseissa. Kaihtimien ohjaus onnistuu yhtä lailla kaukosäätöisesti tai katkaisijalla sisäisen moottorin avulla. Mekaaniset naru- ja sauvaohjaukset lasin pinnasta tai karmista ohjattavat kaihtimet ovat silti edelleen suosituimpia tapoja kaihtimien ohjaukselle. Lamellien sävyt taas ovat neutraaleja ulkoikkuna käyttöön soveltuvia, mutta toki tapauskohtaisesti halutun värin saatavuus on mahdollista selvittää. Alla lyhyesti saatavilla olevat mallit sekä ohjausmekanismit.

Integroidut kaihdinvaihtoehdot kotiin, julkisivuihin, toimistolle ja julkisiin rakennuksiin

Kaihdinvaihtoehtoja on lukuisia kannattaakin katsoa sivuiltamme "Suunnittelijan muistilista", joka helpottaa kaihdinelementtien ostoprosessia. Ja tottakai osaava myyntimme kertoo mielellään lisää tuotteista.


01.03.2021

Onhan siinä Avainlippu?

Olemme mukana ”Onhan siinä Avainlippu-kampanjassa” eristyslasi tuotteillamme. Kampanja on Suomalaisen työn liiton ja Avainlippu-yritysten toteuttama.

Onhan siinä Avainlippu

Lähdimme mukaan kampanjaan, koska haluamme tuoda esille suomalaista työtä, osaamista ja laatua. Tämän kampanjan myötä haluamme myös muistuttaa kotimaisen työn merkityksestä tuotteidemme taustalla. Olemme paikallisesti yksi suurimmista työllistäjistä ja haluamme olla sitä jatkossakin. Varsinkin tällaisena aikana valitsemalla kotimaisia tuotteita ja palveluja turvaamme työpaikkojen säilyvyyden ja kotimaisen tuotannon jatkossakin.

Vastuullisena toimijana pyrimme mahdollisuuksien mukaan suosimaan paikallisia toimijoita sekä ottamaan huomioon ympäristöasiat toiminnassamme. Lasi itsessään on lähes 100 % kierrätettävissä oleva materiaali. Kierrätetystä lasista valmistetaan muun muassa uutta pakkaus- ja tasolasia sekä vaahtolasimursketta. Myös pakkausmateriaalimme ovat kierrätettäviä ja puu- sekä metallipukit uudelleen käytettävissä.

Seloylla pyritään myös panostamaan niin henkilöstön kuin toiminta- ja palvelumallien kehittämiseen. Suomalainen lasiosaaminen on huipputasolla ja omalta osaltamme haluamme viedä tietoutta koko rakennusalalle.  

”Onhan siinä Avainlippu -kampanjalla” Suomalaisen Työn Liitto haluaa nostaa Avainlipun sille kuuluvaan arvoon. Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 79 prosenttia suomalaisista kuluttajista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Tunnettuus yrityspäättäjien keskuudessa on 92 prosenttia. Suomalaisista suurin osa (71 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Osallistu kampanjaan ja keskusteluun somessa #Avainlippu #OnhansiinäAvainlippu

 

Seloy eristyslaseille on myönnetty suomalaisesta työstä kertova yhteisömerkki - Avainlippu tunnuksen on myöntänyt Suomalaisen Työn Liitto osoituksena Suomessa tehdystä työssä, vastuullisuudesta sekä suomalaisesta osaamisesta. Avainlippu voidaan myöntää palveluille tai tuotteille, joiden kotimaisuusaste on vähintään 50 %. Suomalaisen tuotteen ostajana teet hyvän valinnan, josta on hyötyä sekä sinulle, että koko Suomelle.

 

 


15.02.2021

Toimitusjohtajan terveiset helmikuu 2021

Hyvää uutta vuotta kaikille lukijoille,

Hyppään suoraan asiaan ilman turhia jaaritteluja. Viimeksi joulukuussa lupailin, että tulemme tuomaan uusia asioita markkinoille jälleen tänäkin vuonna. Nyt heti alkuun minulla onkin erittäin hyviä uutisia asiakkaillemme!

Helmikuun alusta alkaen myönnämme meidän TPS-BU-eristyslasille jopa 20 vuoden pöly-, kosteus ja tiiveystakuun! Tämä markkinoiden ylivoimaisesti pisimmän takuun pohjalla on yksinkertainen asia – TPS-välilistan täysin poikkeava valmistustapa ja kiinnittyminen lasiin. TPS-lista kiinnittyy lasiin kemiallisesti muodostaen sidoksen, joka ei irtoa ja pitää elementin tiiviinä merkittävästi pidempään, kuin muut välilistamateriaalit.

Me olemme valmistaneet TPS-elementtejä vuodesta 1997 asti, käytännössä siis lähes 24 vuotta. Olimme aikoinaan uranuurtajia tässäkin asiassa, sillä silloisen Lenhardtin meille toimittama valmistuslinja oli koko maailmassa ensimmäisiä uudenlaisia valmistuslinjoja. Linja on palvellut meitä loistavasti aina viime vuosiin asti, joskin nykyään linjavanhus on käytännössä täysin varakoneena käyttämättä, uuden Bystronic-linjan hoitaessa luotettavasti päätuotantomme.  Elementin vuototapauksia ei tänä aikana ole ollut käytännössä lainkaan. 

Tämä on samalla meidän panoksemme lasirakentamisen laadun edistämiseen ja korostamiseen. Laadulla on väliä – suomalainen lasirakentaminen on erittäin korkealaatuista ja pelkkien mainospuheiden sijaan haluamme tuoda jotain konkreettista, joka hyödyttää niin meidän asiakkaitamme, suunnittelijoita ja arkkitehtejä kuin loppukäyttäjiäkin.

Tsekkaa vielä lisätietoa TPS-laseista täältä ja lisätietoa takuuehdoista saat myynnistämme.

Olemme lisäksi tehneet myös muita uudistuksia mm. taloushallinnossamme sekä joissain sisäisissä asioissa. Uudistusten tavoitteena on parantaa entisestään asiakkaidemme palvelua niin laskutuksessa kuin toimitusajoissa. Kun koronatilanne tästä helpottaa, pääsemme tapaamaan teitä myös kasvotusten, pitkästä aikaa!

Lasin saatavuustilanne on edelleen tapetilla, mutta olemme selvinneet tilanteessa erittäin hyvin eikä ihmeempiä toimitusaikojen venymisiä ole tapahtunut. Edelleen erikoisempien laminoitujen lasien toimitusajat saattavat venyä, mutta vakiotuotteiden ja palolasien toimitukset ovat toimineet normaalisti. Tästä iso kiitos tavarantoimittajillemme!

Kiitos myös kaikille uutiskirjeen tilaajille, olemme saaneet teiltä mahtavaa palautetta! Eräs asiakas kertoi, että on hienoa, kun me olemme niin innostuneita ja jopa innostavia ja että olemme raikas tuulahdus modernia toimintaa lasialalla. Tämä oli upeaa kuulla ja nöyrästi kiitämme kehuista. Yritämme jatkossakin täyttää tuon roolin!

Me Seloylla olemme erittäin valmiita ja innostuneita palvelemaan kaikkia nykyisiä ja uusia asiakkaitamme Suomen parhailla tuotteilla ja osaavimmalla organisaatiolla! Hyvää talven jatkoa kaikille!

 

-Henkka


15.02.2021

TPS-BU eristyslasien takuuaika nyt 20 vuotta!

Nyt helmikuun alusta asti (1.2.2021) myönnämme TPS-eristyslasielementeille 20 vuoden pöly-, kosteus- ja tiiveystakuun normaalikäytössä. Pystymme antamaan näin pitkän takuun tuotteelle siksi, että TPS-välilista on teknisesti poikkeuksellinen juuri tiiveyteen vaikuttavien asioiden kannalta.

Välilista on lähes koko vahvuudeltaan butyyliä, joka on tiiveyden kannalta merkittävin ainesosa ja poikkeaa muista välilistoista, joissa butyyli vedetään vain listan pintaan ohuelti. TPS-materiaali kiinnittyy lasiin kemiallisesti muodostaen erittäin kestävän liitoksen. Omissa testeissämme olemme jättäneet TPS-elementin ulkoilmaan ilman ulompaa tiivistettä ja kaasupitoisuutta on mitattu säännöllisin väliajoin. Tässäkin, ilman ulkopuolista kittausta tehdyssä testissä kaasuvuoto on ollut hyvin pientä, kymmenen vuoden aikana 3 %.

Välilista on yhtenäinen ja nauhamainen koko lasin reunan matkalta. Liitoskohta tehdään pitkänä lomittaisliitoksena, joka vielä prässissä painetaan kiinni tiukasti. Muiden välilistamateriaalien vaatimia kulma- tai jatkospaloja tai puskusaumoja ei TPS-eristyslasielementeissä ole. Kulma- ja jatkospalat ovat yleensä tiiveyden kannalta herkimmät kohdat.

Jo aiemmin kertomassamme testauksessa (TPS-BU kaasutiiveys) TPS-lista saavutti kirkkaasti paremmat tiiveystulokset kuin kilpailijansa. TPS-eristyslasi pysyi tiiviinä sää- ja vanhentumistesteissä kymmeniä vuosia käytännössä menettämättä kaasua juuri lainkaan. Muilla välilistoilla valmistetut eristyslasit pettivät huomattavasti aiemmin. Lisäksi käytännön antama 24 vuoden kokemus TPS-eristyslasien valmistamisesta ja käyttäytymisestä seinässä on osoittanut meille sen, että TPS-eristyslasit eivät vuoda tai aiheuta reklamaatioita.

TPS-eristyslasi sopii käytettäväksi missä tahansa ikkunassa. Nyt pidemmän takuun ansiosta TPS on yhä entistä parempi vaihtoehto niin alumiini-, teräs- ja puurakentajille projekteihin, kuin myös ikkunatehtaiden sarjatuotantoon taloyhtiöille ja omakotitalorakentajille. Pitkällä takuuajalla asiakkaamme pääsevät tuomaan käytännön todisteen tuotteen laadukkuudesta ja kestävyydestä rahanarvoisella tavalla!

 

MIKSI VALITA SELOY TPS-ERISTYSLASIELEMENTTI?

 • Reuna-alueen pintalämpötila on 4-6 °C perinteistäeristyslasia korkeampi
 • Välitilan leveys valittavissa portaattomasti 6-18mm.
 • 3K-rakenteissa huomionarvoista on se, että välilistat ovat keskenään samassa tasossa eikä muille välilista materiaaleille tyypillistä hammastusta ole.
 • U-arvo ikkunassa jopa 8 % alempi.
 • Viimeisimmässä 10x10 vuoden kaasutiiveystestissä TPS-välilistan kaasupitoisuus laski ainoastaan 7 % ollen edelleen yli 90 %
 • TPS-BU-elementeillä saavutetaan korkea laatu myös korkeaprofiilisilla kuvioilla. Lämpömassatiiviste muotoutuu lasin pinnan mukaiseksi, mikä takaa tiiviyden ja vähentää myös rikkoutumisen riskiä.
 • TPS-BU ikkunoiden välitilaan saadaan standardin vaatimat merkinnät sekä reuna-alueelle voidaan tulostaa muut merkinnät toivomusten mukaan.

TPS-BU takuu 20 vuotta


15.02.2021

Muutoksia toiminnoissa

Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ja ottamaan asiakkaidemme toiveet huomioon. Haluamme olla joustava, tehokas ja luotettava projektin alusta loppuun sekä vielä sen jälkeenkin. Alla olevat muutokset ovat osa parannettua palvelukokonaisuuttamme.

Kuljetusvakuutus

Vaikka kuljetusvahinkoja sattuu tilastojemme mukaan hyvin vähän, vain 0,07 % toimituksista, ovat ne asiakkaillemme hyvin harmittavia. Olemmekin pohtineet kuinka voimme palvella asiakkaitamme näiden ansiosta entistäkin paremmin ja jatkossa hoidamme kuljetusvahinkojen korvaushakemukset asiakkaan puolesta. Jos vahinko sattuu, ilmoitathan siitä välittömästi myyntiimme. Mikäli mahdollista lähetäthän tarkemman kuvauksen vahingosta, valokuvan ja rahtikirjan varauman. Kuljetusvahinkoja talossamme hoitaa Sanna Mattila, 010 839 5817, sanna.mattila@seloy.fi

Rikkolasien toimitusaika

Parannettuun palvelukokonaisuuteemme kuuluu myös rikkoutuneiden ja reklamaatiolasien toimitusajan nopeuttaminen. Olemme hioneetkin tuotantoprosesseja niin, että lupaamme rikkoutuneet lasit entistäkin nopeammin, jopa kolmessa päivässä. Pois lukien karkaistut ja SG-lasit. Muiden rikkolasien osalta kuuntelemme asiakkaiden toiveita, ja pyrimme toimimaan niiden mukaisesti. Karkaistut lasit tulevat meille alihankintana, tarvittaessa voimme nopeuttaa vaihtamalla karkaistun lasin laminoituun lasiin.

Powerlift – kuljettaa, nostaa ja varastoi

Koska meillä ei ole omaa kuljetus- ja nostokalustoa, olemme lisänneet yhteistyötä Powerliftin kanssa. Powerliftilla on valittavana kuljetus-, varastointi- sekä nostopalveluita. Aika ajoin otamme suuntakuorman pääkaupunkiseudulle, ja he joko tuovat lasit suoraan työmaalle, tai varastoivat ne tarvittaessa, sekä toimittavat työmaalle sovitun mukaisesti. Oma myyntimme ja lähettämö voi olla avuksi kuljetuksien suunnittelussa. Lähettämön yhteyshenkilö on Jari Rajala, 010 839 5828, jari.rajala@seloy.fi

Huom! Nostojen sekä mahdollisen varastoinnin osalta tulee olla suoraan yhteydessä Powerliftin myyntiin.


07.01.2021

Henkilöstöesittely Mikko Vesterberg

Nimi?

Mikko Vesterberg

Kuka olet?

Kuntoileva, eka-luokkalaisen pojan isä Huittisista. Seloylla aloitin helmikuussa 2008.

Mitä teet?

Työskentelen pakkaajana lähettämössä ja toimin loma-ajan tuuraajana lähettämön esimiehelle.

Vahvuutesi?

Vahvuuteni on sosiaalisuus ja sitoutuminen työhön. Parasta työssäni on työkaverit ja se, että lähettämössä työn tuloksen näkee heti.

Jos olisit lasi, minkälainen lasi olisit?

Olisin 6 mm karkaistu. Ei hajoa herkästi mutta kun hajoaa se kuuluu kauas.


07.01.2021

Käyttöturvallisuus edellä – turvalasituksen lyhyt ABC

Lasi materiaalina on suhteellisen hauras ja sen käyttökohteet nykypäivänä ovat hyvin moninaisia. Käyttökohde määritteleekin pitkälti mitä ominaisuuksia lasilta vaaditaan. Ikkunoiden lisäksi lasia käytetään paljon mm. seinä- ja kaidelasituksissa, joissa törmäys- ja putoamisvaara ovat läsnä. Vuonna 2018 astui voimaan uudistettu rakennusten käyttöturvallisuusasetus. Tämä asetus koskee uutta rakennusta, rakennuksen laajennusta ja rakennuksen kerrosalaa lisäävää tilaa sekä rakennuksen välitöntä ympäristöä. Korjaus- ja muutostöissä tätä asetusta on sovellettava, jos alkuperäinen ratkaisu on turvallisuuden kannalta ilmeisen haitallinen. Suomen tasolasiyhdistyksen tekemä ohjeistus asiasta löytyy alhaalla olevasta linkistä. Tässä ohjeistuksessa otetaan kantaa vain lasirakenteisiin.

Paras käyttöturvallisuustaso saavutetaan käyttämällä turva- ja suojalaseja. Silloin tällöin ilmenee tapauksia, joissa turvalasimääräyksiä ei ole noudatettu ja lasituksia on jouduttu vaihtamaan jälkikäteen. Uuden asetuksen mukaan turvalaseja tulee käyttää silloin, kun lasiin on vaara törmätä, sillä estetään putoaminen tai se estää murtautumisen. Turvalaseiksi luokitellaan karkaistu, laminoitu ja karkaistu-laminoitu lasi.

Karkaistu lasi on pitkäaikainen ja kestävä valinta

Karkaistu lasi on monipuolinen valinta useisiin kohteisiin. Tyypillisiä kohteita ovat mm. julkisivut (osana eristyslasia), terassilasitukset, valokatteet*, kaiteet, lasiovet, suihkuseinät jne. Rikkoutuessaan karkaistu lasi murenee pieniksi palasiksi, joilla ei ole lasille tyypillistä terävää/leikkaavaa reunaa. Särkyessään se ei siis aiheuta vahinkoa ympäristölle.

Karkaisuprosessissa lasi lämmitetään noin 650C ja tämän jälkeen jäähdytetään nopeasti. Tällä menetelmällä lasin pintaosaan jää pysyvä puristusjännitys ja sisäosaan vetojännitys. Lämpökarkaisun avulla lasin saadaan lasin lujuutta kasvatettua ja se kestää kuormitusta jopa 4-5 kertaa enemmän mitä tavallinen float-lasi. Kaikki työstöt (muodot, kolot, reiät & hionnat) on tehtävä lasiin ennen lämpökarkaisua.

Karkaistu lasi ei sovellu käytettäväksi;

 • Kun lasiin kohdistuu mahdollisia kovan terävän esineen iskuja (murronsuoja)
 • Kun rikkoutumisesta aiheutuu putoamisvaara
 • Kattolasitusten ylimmäksi lasiksi suositellaan karkaistua ja alimmaksi lasiksi laminoitua lasia*

Laminoitu lasi on sitkeä ja vaikeasti rikottava

Laminointiuunissa kuumuuden ja paineen alaisena syntyy mekaanista rasitusta kestävää ja optisilta ominaisuuksiltaan laadukasta lasia. Laminoitu lasi koostuu kahdesta tai useammasta lasilevystä, jotka on laminoitu yhteen – yleisimmät laminoinnissa käytetyt kalvot ovat PVB ja EVA. Laminoidun turvalasin rikkoutuessa elastinen kalvo pitää lasin koossa, ja sirpaleet jäävät siihen kiinni samalla pienentäen pistohaavojen riskiä.

Laminoidun turvalasin kestävyys riippuu välikerroksen tyypistä, laminointikalvokerroksista sekä lasityypistä- ja paksuudesta. Käyttöturvallisuusasetuksen mukaan laminoitua turvalasia tulee käyttää, kun lasin rikkoutuminen aiheuttaa putoamisvaaran tai kun lasituksen alareunan korkeus lattiasta on alle 0,7 m ja tasojen välinen korkeusero yli 1,0 m. Laminoidun lasin käyttökohteita ovat mm. julkisivulasit, katutasojen lasitukset, murronsuojalasit, väliseinät ja ääneneristyslasit.

Tärkeimmät ominaisuudet:

 • Vähentää henkilövahinkoriskiä
 • Estää UV-säteet 90%:sti, useammalla kalvolla UV-säteily saadaan blokattua lähes 100%
 • Lisää ääneneristävyyttä
 • Suojaa ilkivaltaa ja murtautumista vastaan

Karkaistu-laminoitu lasi – yhdistelmälasi on iskunkestävä

Yhdistelmälaseissa yhdistyvät molempien lasityyppien parhaat ominaisuudet: lämpötilaerojen sietokyky, iskunkestävyys, mekaaninen lujuus, uv-suoja ja ääneneristävyys.

Karkaistu-laminoitu turvalasi valmistetaan laminoimalla yhteen kaksi tai useampia karkaistua turvalasia yhteen. Rikkoutuessaan karkaistu lasi murenee pieneksi tylpiksi palasiksi ilman haavautumisriskiä ja laminointikalvo pitää rakenteen kasassa samalla poistaen putoamisriskin. Käyttökohteina voidaan pitää tiloja, joissa edellytetään erityistä turvallisuutta ja lujuutta. Tällaisia kohteita ovat mm. julkisten tilojen väliseinät, palloiluhallien ja muiden urheilutilojen lasitukset  kaiteet ja portaat. Lisäksi kaikki reiälliset pistekiinnityksellä asennettavat lasit tulee olla karkaistu-laminoitua.

Käyttöturvallisuus lasirakenteet: https://bit.ly/396YGox

 


« Edelliset 10

Emme seuraa kehitystä, viemme sitä eteenpäin.

Seloylla on vuosikymmenten kokemus koko suomalaisen lasirakentamisen kehityksestä ja kehittämisestä. Me tiedämme, miten suunnitellaan, valmistetaan ja toimitetaan erilaisia lasiratkaisuja tavalla, jonka ansioista asiakkaamme projektit menevät jouhevasti maaliin ja loppukäyttäjän tarpeet tulevat täytettyä parhaalla mahdollisella tavalla.

Tutustu yritykseen ja palveluihimme »