Seloy Live

18.12.2019

Henkilöstön voimavarat Seloylla

 

Mittaamme tasaisesti henkilöstömme työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä, ja käsittelemme henkilöstön tilannetta johtoryhmätasolla säännöllisesti. Tämä vuosi on ollut Seloylle vaiheikas ja paikoin henkilöstömme on ollut aika kovilla. Vastapainoksi olemme toteuttaneet hyvinvointihankkeen ja mitanneet henkilöiden kokonaistilannetta, kouluttaneet henkilöstöä työhyvinvoinnin asioissa ja tehneet muutoksia palkitsemis- ja tukemiskäytäntöihin. Meillä tilanne on erittäin hyvä, ja teemme kovasti töitä sen eteen että tilanne pysyykin hyvänä.

Henkilöstön omien vastausten perusteella Seloylaisista

 • 91% kokee arvostusta työyhteisössä
 • 88% kokee työkuntonsa hyväksi tai erinomaiseksi
 • 94 % viihtyy työssään hyvin tai erinomaisesti
 • 94% määrittelee työssäjaksamisensa hyväksi tai erinomaiseksi.

Henkilöstön viihtyminen. Kukaan ei viihdy huonosti, ja kohtalaisesti viihtyviäkin on vain pieni osa.

 

Henkilöstöpolitiikkamme kantavia linjauksia ovat tasapuolisuus, joustavuus ja ketteryys. Jokaista työntekijää kohdellaan tasapuolisesti ja kaikilla on mahdollisuus tulla kuulluksi. Pyrimme palvelemaan työntekijöitämme yksilöllisesti ja joustavasti, aivan kuten asiakkaitammekin. Henkilöstöä koskevat päätökset voidaan tehdä nopeasti ilman byrokratiaa, ja uusia asioita kokeillaan rohkeasti.
Siksi meillä viihdytään.


18.12.2019

Työmaa-aikaiset lasirikot ja vauriot

Aika ajoin törmäämme tilanteeseen, jossa työmaalla lasi on joko rikkoutunut tai se on muuten vaurioitunut, esimerkiksi naarmuuntunut. Nämä tilanteet ovat aina ikäviä, mutta suuri osa niistä voidaan onneksi välttää helpoilla toimenpiteillä. Eristyslaseilla ei ole rikkoutumistakuuta, mutta usein työmaa-aikaiset lasirikot mielletään valmistajan tai asentajan virheeksi, varsinkin kuluttajien taholla ja näistä aiheutuu ikäviä selvittelytilanteita. Usein syy lasin rikkoutumiselle työmaalla on lämpöshokki, eli lasin eteen tai taakse on varastoitu tavaraa, joka aiheuttaa puolivarjon lasille. Tällöin lasin sisäiset lämpötilaerot nousevat liian suureksi ja lasi rikkoutuu. Rikko voi toki johtua myös muista ulkoisista tekijöistä esim. jonkin esineen kaatumisesta lasia vasten tai lämmittimen tai voimakkaan valonlähteen aiheuttamasta pistemäisestä lämpökuormasta lasille.

Myös lasien naarmuuntuminen työmaalla on aika ajoin ongelma. Osittain naarmut johtuvat siitä, että muuratessa tai rapatessa taloa laseihin pääsee laastia tai niitä sisältäviä valumavesiä, jotka syövyttävät lasin pintaa. Jos laseja ei suojata tai jäämiä ei huuhdella lasilta riittävän nopeasti pois, kuivuu aine lasin pintaan, eikä sitä enää myöhemmin pysty pesemällä poistamaan. Näissä tapauksissa laasti poistetaan monesti väkisin hankaamalla ja lasit naarmuuntuvat. Naarmuja voidaan nykyisin poistaa koneellisesti hiomalla, mutta tämä on suhteellisen kallista ja aikaa vievää, eikä aina edes onnistu. Tällöin ainoa vaihtoehto on vaihtaa lasit, mikä tietysti on hiontaa kalliimpi vaihtoehto. Myös tarrojen poistossa tulee toisinaan naarmuja. Lasin valmistusaikaiset tarrat kannattaa siis poistaa melko nopeasti asennuksen jälkeen, koska sääolosuhteet haurastuttavat tarran pintamateriaalia ja aurinko sulattaa liimaa, jolloin se tarttuu kovemmin lasiin kiinni. Kuukausien kuluttua tarra voi poistettaessa repeytyä ja liima jäädä lasipintaan. Liimaa ei kannata poistaa väkisin hankaamalla tai raapimalla, ettei lasin pinta vaurioidu. Tällaisessa tilanteessa kannattaa turvautua esim. MEK-liuottimeen ja esim. 000-teräsvillaan, jolla liiman saa pois lasista naarmuttamatta lasipintaa.

Kannustamme myyjiä ohjeistamaan työmaita mahdollisimman selkeästi lasien käsittelystä, suojaamisesta, takuista ja lasiin liittyvistä erityisominaisuuksista. Kauppaa tehdessä kannattaa takuuehdot antaa tilaajalle luettavaksi. Ehdot sisältävät muutakin tärkeää tietoa lasin vastaanotosta, varastoinnista, standardeista ym. Tällöin tilaajalla on ainakin ollut mahdollisuus tutustua sovellettaviin ehtoihin. Tärkeää on myös ohjeistaa tilaajaa, että ulkoseinälasituksen läheisyyteen, eteen tai taakse, ei saa sijoittaa lasin osittain peittävää materiaalia, koska se altistaa lasin lämpöshokkirikkoutumiselle. Jos lasit halutaan suojata likaantumiselta, tulee suojauksen olla koko lasin alalla ja se tulee olla taustaltaan tuulettuva, huolimatta siitä tuleeko suojaus lasin sisä- tai ulkopuolelle. Pelkkä sisäpuolinen suojaus altistaa lasin lämmönnousulle, eli suojan ja lasin väli pitää olla hyvin tuuletettu.

Samat ohjeet rikkoutumiseen ja naarmuuntumiseen liittyen koskevat toki myös lasin käyttöaikaa, ei pelkästään työmaa-aikaa. Lasia ei siis saa osittain varjostaa myöskään käytössä esim. verhoilla, kaihtimilla, huonekaluilla ym. Alla on linkki lasin takuu- ja toimitusehtoihin, joista voit lukea lisää aiheesta:

 

Takuuehdot

Toimitusehdot


30.10.2019

Henkilöstöesittely Jari Rajala

NIMI 

Jari Rajala 

KUKA OLET? 

Runsaasti urheilua seuraava kolmen lapsen isä. 
Harrastan kiekkoa, säbää ja pyöräilyä.   

MILLOIN ALOITIT SELOYLLA? 

02.03.1998 , eli olen työskennellyt Seloylla 21 vuotta.

MITÄ TEET? 

Vastuullani on lähtevä tavara eli toimin asiakkaan ja tuotannon välissä, yritän saada valmiit tilaukset oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Ohjaan pakkaajien työtä ja välillä pakkaan itse laseja kuljetusta varten.

VAHVUUTESI? 

Rauhallisuus, pienessä kiireessä onnistumisprosentti kasvaa. 

PARASTA TYÖSSÄSI? 

Tietysti työkaverit. Ja asiakkaat.

JOS OLISIT LASI, MINKÄLAINEN LASI OLISIT? 

Ihan perus 3k4-16tps, hoitaa hommansa. 

 


29.10.2019

Turvalaseista

Olen kerännyt tähän lyhyen tietoiskun koskien turvalaseja, koska edelleen törmään aika ajoin työssäni kysymyksiin mitä laseja nykyiset turvalasimääräykset koskevat ja mitkä määräykset ylipäätään ovat. Lisäksi silloin tällöin nousee esiin tapauksia, joissa turvalasimääräyksiä ei ole noudatettu ja lasituksia on jouduttu vaihtamaan jälkikäteen.

Vuoden 2018 alusta astui voimaan uusi rakennusten käyttöturvallisuusasetus, jossa mm. kovennettiin yksityisasuntojen turvalasimääräystä. Aiemmin yksityisasunnoissa voitiin käyttää 6 mm lasia turvalasin sijasta ovissa ja törmäysvaaran alaisissa ikkunoissa. Uusi asetus aiheutti paljon keskustelua alalla ja sitä käsiteltiin useissa työryhmissä. Suomen Tasolasiyhdistyksen aiheesta tekemä ohjeistus kävi lausuntokierroksella useilla tahoilla ja vuoden 2018 loppupuoliskolla saatiin yksimielisyys asetuksen tulkinnasta ja ala otti uuden ohjeistuksen käyttöön.

Nyt siis asuntojenkin ovissa ja törmäysvaaranalaisissa ikkunoissa on käytettävä turvalasia. Törmäysvaaran alaisiksi ikkunoiksi lasketaan ikkunat, joissa lasituksen alareuna lähtee lattiasta tai maanpinnasta alle 700 mm:stä sekä ovien ja kulkuaukkojen vieressä olevat ikkunat, joiden etäisyys kulkuaukosta on alle 300 mm. Huomioitavaa on myös se, että jos lasitukseen voidaan törmätä molemmilta puolin, on molempien puolien oltava turvalasia. Joitakin helpotuksia turvalasin käyttöön sallitaan mm. erittäin kapeissa aukoissa tai ylhäällä ovessa olevissa laseissa, mutta niistä löytyy tarkemmat ohjeet Suomen Tasolasiyhdistyksen nettisivuilta. Turvalasiksi luokitellaan karkaistut, laminoidut ja karkaistut laminoidut lasit.

Portaissa, joissa lasituksen alareuna on vähemmän kuin 1,5 metriä askelmasta tai lepotasosta on myös käytettävä turvalasia. Turvalasituksessa tulee ottaa huomioon myös mahdollinen putoamisvaara, eli jos ikkunaa ei suojata asianmukaisella kaiteella ja lasitus lähtee alle 700 mm lattiasta, tulee lasitus olla laminoitua turvalasia, jos putoamisvaara on yli metrin. Uusi asetus koskee 1.1.2018 jälkeen myönnettyjä rakennuslupia, mutta poikkeuksena aiempaan on se, että myös korjausrakentamisen kohteissa on noudatettava uutta asetusta, kun lasituksia vaihdetaan.

 

Lisätietoa turvalaseista ja määräyksistä löydät alla olevasta linkistä:

https://www.tasolasiyhdistys.fi/lasitietoa/turva-ja-suojalasit/kayttoturvallisuus/

 

-Harri


29.10.2019

Toimitusjohtajan terveiset

Terve taas kaikille,

Syksyn hulinoiden keskellä ajattelin kirjoitella vähän kuulumisia. Kiitos muuten kaikille uutiskirjeen tilaajille, teitä on aika mukavasti ja palaute on hyvää.

Syksy on ainakin täällä meillä ollut erittäin kiireinen ja töitä on ollut hyvin. Pidimme 28.10. henkilöstöinfoa ja kiittelin meidän koko porukkaa loistavasti sujuneesta syksystä. Meillä tuntuu olevan erittäin hyvä henki tällä hetkellä ja töitä painetaan lujaa. Tämä näkyy myös tuotantomäärissä ja myyntikin paiskii hienosti lisää kauppaa minkä ehtii. Viime vuosi ja tämänkin vuoden alkupuoli oli meillä rehellisesti sanoen hiukan koettelevampaa aikaa, mutta nyt ollaan kyllä taas oikealla polulla.

Suunnittelu on kallista, mutta piikkaaminen on onneksi ilmaista!

Tuossa noin kuukausi sitten lasiala yhdessä metallirakentajien kanssa kokoontui kouluttautumaan ja verkostoitumaan. Päivällä käytiin läpi rakennusvalvonnan asioita, rakennusliikkeen hankinnan näkökulmia, katsoimme esimerkin omaisesti reklamaatioita työpajassa ja päivän lopuksi kuuntelimme esityksen Jari Sarasvuolta. Sarasvuo ei tietysti esittelyjä kaipaa ja on varmasti persoonana mielipiteitä vahvasti jakava. Itse olin hieman skeptinen, mutta täytyy sanoa, että turhaan. Sarasvuo oli tilattu tilaisuuteen pitämään herättelevää puheenvuoroa meille lasialan ihmisille ja sitä myöskin saatiin. Jari oli selvästi tehnyt kotitehtävänsä ja mainitsikin tutustuneensa toimialaan, meidän jäsenyrityksiin ja jopa haastatellutkin muutamia. Itseni yllätti hänen vaivannäkönsä ja luulen, että aika harva ihan näin perusteellisesti kuuntelijakuntaansa tutustuu. No mitä se Jari siellä sitten paukutti? Ehkä mieliinpainuvin hetki oli, kun hän tylytti meitä sanomalla osapuilleen niin, että teidän tuotteenne tuovat rakentamisen energiatehokkuuteen merkittävän osan mutta samaan aikaan te *sensuroitu* idiootit myytte tuotteitanne nahkoinensa, ilman katetta.

Koko puheen viesti, ainakin itselleni, oli se että kukaan muu ei lasi- ja metallirakentamisen alaa nosta kannattavuussuosta ylös kuin me itse. Jos meidän oman työn arvostus on sillä tasolla, että jollain on pokeria myydä tuotteita käytännössä nollakatteella, niin kyllä peilistä löytyy taas syyllinen. Toki aina löytyy selityksiä alan ketjuttamisesta, ulkomaisesta kilpailusta, veemäisestä ostajasta, huonosta suunnittelusta jne, mutta kyllä se niin on, että jos emme itse nosta oman alamme arvostusta ja myös auta ketjun toimijoita toimimaan oikein, niin ei sitä kukaan muu meidän puolesta tee. Esityksen jälkeen salissa vallitsikin jotenkin sellainen ilmapiiri, että perhana kyllä tästä hyvä tulee ja nyt kääritään hihat ja ruvetaan hommiin! Kiitos siis Sarasvuolle sellaisesta pienestä kipinästä, joka saattaa kasvaa vielä isoksi liekiksi.

Meillä talon sisällä samalla kuin tuotannossa on täysi hulina niin suunnitellaan kovasti jo ensi vuotta. Tiettyjä tälle vuodelle suunniteltuja asioita jouduttiin lykkäämään ensi vuodelle, mm. ERP:n päivitys, johtuen pitkälti yksinkertaisesti tiimalasin hiekan valumisesta hallitsemattomasti sormien välistä. Loppuvuoden aikana esittelemme vielä perinteisesti tuotteitamme n. 800-900 arkkitehdille yhdessä muutaman muun rakennustuoteteollisuuden yrityksen kanssa Oulussa, Tampereella ja Helsingissä. Tiesittekö muuten, että esimerkiksi Helsingin n. 650 paikkaa varataan joka vuosi täyteen n. 5 minuutissa? Tapahtuma on siis saavuttanut erinomaisen aseman ja antaa meille loistavan mahdollisuuden kertoa arkkitehdeille uusista ideoista ja tuotteista.

Ensi vuodelle on tiedossa mielenkiintoisia uudistuksia ja teemme kovasti töitä sen eteen, että myös jatkossa Seloy on sanojensa mittainen ja teille kaikille luotettavin, laadukkain ja osaavin lasitoimittaja. Haluamme saada palautetta ja toivonkin, että matalalla kynnyksellä antaisitte meidän kuulla kuinka onnistuimme. Tämä tapahtuu helposti klikkaamalla uutiskirjeen tai etusivun linkkiä.

Oikein hyvää loppuvuotta kaikille ja puristetaan vielä viimeiset mehut koneesta irti ennen joulun akkujen (ja vatsojen) täyttämistä!


19.06.2019

TPS-BU on paras

 

Kun TPS-eristyslasilinja hankittiin Seloylle vuonna 1997, se oli viides koko maailmassa. Lämpöreunalistoja ei tehnyt Suomessa kukaan muu, eikä niistä juuri puhuttu. Siitä lähtien Seloy on toiminut lämpöreunalistallisten eristyslasielementtien valmistuksessa edelläkävijänä, ja ollut aktiivisesti mukana kehitystyössä. Nykyisin lämpöreunalistat ovat käytännössä syrjäyttäneet alumiini- ja teräslistat, ja TPS-linjojen suosio kasvaa Euroopassa edelleen.

TPS-BU on pitkäikäinen ja eristävyydeltään ylivoimainen valinta kaikkiin nykyaikaisiin eristyslaseihin. Listan ansiosta eristyslasin reuna-alueelle ei jää kylmäsiltaa, joten lasin pintalämpötila pysyy reuna-alueilla lämpimämpänä ja kuivana. TPS sopii kaikkiin ikkunajärjestelmiin, ja välilistan leveys on valittavissa portaattomasti 6 ja 18 mm välillä. Jos ikkunoiden lasivahvuudet vaihtelevat esimerkiksi turvalasien vuoksi, voidaan paketin kokonaispaksuus helposti säilyttää samana muuttamalla välilistan leveyttä. Välilistat ovat aina tarkasti samassa tasossa eikä muille välilistamateriaaleille tyypillistä hammastusta ole.

Vuonna 2010 otimme toisena maailmassa käyttöön kemiallisesti kiinnittyvän 4SG-materiaalin. Materiaali ruiskutetaan 140 asteisena lasin pintaan, johon se muodostaa kemiallisen sidoksen. Aine on lisäksi hyvin elastista, joten sen elinikä on kilpailevia listamateriaaleja ylivoimaisesti pidempi. 

Lämpömassalistassa tiiveyden antava tartuntapinta lasiin on kaksi kertaa leveämpi kuin muilla listamateriaaleilla, joten kaasu pysyy välitilassa varmasti.

Lisää TPS-tietoa voit kurkata täältä.


19.06.2019

Toimitusjohtajan terveiset

Terve,

Vuoden 2019 ensimmäinen puolisko alkaa tehdä loppuaan ja ainakin osalla ansaittu kesäloma odottaa nurkan takana, toisilla taitaa olla jopa loma jo alkanutkin. Ajattelin kertoa meidän alkuvuoden tapahtumista ja muista asioista.

Kuten jo varmaan kaikki tietävät, viime vuosi päättyi meillä hankaliin tunnelmiin suurimman asiakkaamme konkurssiin ajautumisen myötä. Vuodenvaihteessa käytiin yhteistoimintaneuvottelut ja sopeutimme toimintaa uuteen tilanteeseen. Viime vuoden talousluvut painuivatkin rumasti tappiolle. Jo alkusyksyllä 2018 alkaneet kannattavuustoimenpiteemme sekä nyt vuodenvaihteessa tehdyt toimenpiteet näyttävät kuitenkin tepsineen, sillä vene näyttäisi hiljalleen kääntyvän ja tuloksentekokykyäkin löytyvän. Silti vielä ei kannata henkseleitä paukutella, vuodesta on kuitenkin puolet vielä jäljellä.

Projektipuolen kysyntä on aikalailla viime vuoden tasolla, joskin toukokuu oli muutaman viime vuoden tapaan jälleen rauhallinen. Projektien vahva osaamisemme näkyy ja tälläkin hetkellä pöydällä on useita mukavan haastavia kohteita ja laskennassa on ruuhkan tuntua. Mielestäni harmillista on, että Suomesta ei löydy jättisuurten hankkeiden tekijöiksi montaakaan yritystä. Kun pari-kolme isompaa julkisivun tekijää ovat täynnä, tuntuvat isot hankkeet valuvan idän suuntaan pois kotimaisten valmistajien käsistä. Toki kyse ei ole pelkästään kokoluokasta vaan myös kustannus- ja hintatasosta sekä rakennusliikkeiden hankintatavasta ja -strategiasta yleisemmin.

Meillä selkeästi päätään on nostanut integroitujen kaihtimien kysyntä, joka meille uutena tuotteena tuntuu kiinnostavan kovasti markkinoilla. Olemme paraikaa valmistamassa isoa kohdetta lähialueelle, siitä lisää referenssikohteena myöhemmin. Palolasin saatavuushaasteetkin ovat näillä näkymin helpottuneet, joskin olemme tarkoituksellisesti ottaneet omaan varastoomme hieman aiempaa enemmän puskuria.

Tässä lomien alla olemme päivittämässä Fenevision-toiminnanohjausjärjestelmäämme. Testaamme päivitysversiota ensin kattavan testiohjelman avulla, ennen kuin otamme uuden version käyttöön. Yliheitto tapahtuu vasta lomien jälkeen alkusyksyn aikana. Päivitys sinällään ei käytännössä näy muutoksina ulospäin, muuten kuin mahdollisuutena palvella entistä tehokkaammin ja monipuolisemmin. Kehitysputkessakin on tulossa jotain uutta ja mielenkiintoista, mutta siitä sitten lisää tuonnempana.

Olemme myös saaneet uuden jäsenen tiimiimme. Nurmisen Antti aloitti työt tuossa jokunen viikko sitten. Antti tulee osaksi myyntitiimiämme ja hän tulee painottumaan pääasiassa interaktiivisten lasiemme myyntiin. Antista voit lukea hieman lisää tästä uutiskirjeestä.

Liven puolella teimme myös reippaan strategisen muutoksen ja vaihdoimme fokusta lähemmäksi sitä, missä me olemme ns. omalla kentällä. Samalla organisoiduimme uudelleen. Erittäin mielenkiintoisia projektin alkuja ja vääntöjä on käynnissä ja uusi suunta tuntuu tällä hetkellä hyvältä. Antilla ja muulla porukalla riittääkin työsarkaa hyvin.

Lasialalla yleisesti yksi merkittävä asia nähtiin keväällä, kun Suomen Lasitus- ja Hiomoliitto Ry ja Suomen Tasolasiyhdistys Ry päättivät hyvin menneiden neuvottelujen jälkeen omissa vuosikokouksissaan ensinnä mainitun fuusioitumisesta Suomen Tasolasiyhdistys Ry:hyn. Yhdistyminen ja uusi toiminta alkaa ensi vuoden alusta ja samalla tänä vuonna 87 vuotta täyttävä Suomen Lasitus- ja Hiomoliitto Ry lakkaa toimimasta. Yhdistyminen on luonnollinen askel, jolla molempien yhdistysten jäsenet saavat jatkossa paremmin äänensä kuuluviin isomman massan ansiosta. Lisäksi yhdistymisellä saavutetaan säästöjä. Lasitus- ja Hiomoliiton valinnainen TES-toiminta tulee osaksi Tasolasia ja näin ollen kaikki jäsenet saavat jatkossakin laajaa palvelua halujensa mukaan.

Vielä ennen lomia, 26.-28.6. Tampereella Pirkkahallissa järjestetään perinteinen ja erittäin korkealaatuinen Glass Performance Days 2019. Tapahtumapaikka täyttyykin tuolloin vieraista, luennoitsijoista ja lasialan maailmanlaajuisista ammattilaisista. Ohjelmassa on, näin omasta näkövinkkelistä, paljon mielenkiintoisia lyhyitä presentaatioita eri asioista ja sitten myös esityksiä, joista en ymmärrä paljoakaan. Paikan päällä tapaa tietysti myös paljon tuttuja Suomesta ja ympäri maailmaa, joten tälle tapahtumalle on ollut aina paikka omassa kalenterissa.

Toivotan kaikille kaunista ja lämmintä kesää, muistakaa yrittäjätkin lomailla. Se on tärkeä sijoitus syksyyn, pienen loman jälkeen pää ja kroppa toimii paremmin!

 

-Henkka


14.06.2019

Henkilöstöesittely osa 7

 

NIMI

Antti ”Andy” Nurminen

KUKA OLET?

Kuljen lempinimellä Andy. Olen asunut Huittisissa kymmenisen vuotta, kotoisin olen saaristosta Paraisilta. Harrastuksiani ovat jääkiekko, musiikki (kitara) ja luonto = vaeltaminen (Lappi), kalastus ja metsästys. Avovaimo, ei lapsia. Aikaisemmin olen työskennellyt verkkokaupan kuluttajapuolen myynnissä, ja Jonkin verran B2B myynnissä. Opiskelen työn ohella liiketaloutta YAMK Satakunnan ammattikorkeakoulussa.

MILLOIN ALOITIT SELOYLLA?

5/2019

MITÄ TEET?

Toimenkuvani on Seloy Live tuotteiden myynti ja sen prosessit sekä tuotteiden promoaminen asiakaskäynnein ja messuilla. Lisäksi tarpeen mukaan Seloy eristyslasien tarjouslaskenta, asiakaspalvelu yms.

VAHVUUTESI?

Vahvuuteni on asenne, mikäli jokin ei onnistu niin laitetaan se onnistumaan. Parhaat piirteeni ovat pitkäjänteisyys, tarkkuus sekä halu oppia ja kehittyä. Lisäksi tietotekniikka on minulle suhteellisen tuttua.

PARASTA TYÖSSÄSI?

Monipuolisuus= erilaiset työtehtävät/ työpäivät

Haasteellisuus= vaihtuvat tilanteet ja tuotteet / paljon uutta opittavaa koko ajan

Asiakaskäynnit= tulen toimeen hyvin erilaisten ihmisten kanssa ja viihdyn erilaisissa kohtaamisissa. Lisäksi hyvin hoidettu homma ja positiivinen palaute mukavaa. Negatiivinen toki oppimisen kannalta yhtälailla tärkeää.

Mahdollisuus kehittyä= kouluttautumismahdollisuudet ja tiimin apu/tuki

JOS OLISIT LASI, MINKÄLAINEN LASI OLISIT?

6 mm karkaistu. Kestäisin mitä vaan, mutta olisin tarvittaessa myös joustava.


08.04.2019

Sitä sattuu osa 3

Olemme jo jonkin aikaa tehneet pientä remonttia toimistossamme. Päätimme vaihtaa yhteen ulkoikkunaan eristyslasielementin integroiduilla kaihtimilla, ja kahvihuoneen ikkunaan Pilkingtonin Suncool Dynamic -lasin, joka on termokromaattinen itsestään tummuva auringonsuojalasi. Tämä lasi on meillä testissä, koska haluamme nähdä miten se käyttäytyy pohjoisissa sääolosuhteissa.

Koska omat hommat tuppaavat jäämään, meillä kesti hyvän aikaa ennen kuin saimme otettua mitat ja tilattua sekä valmistettua elementit. Ne ehtivät myös olla valmiina jo jonkin aikaa, ennen kuin saimme tilattua asentajan paikalle. Asentaja rupesi hommiin, ja hetken päästä kävi ilmi, että olimme ottaneet mitat kahvihuoneen ikkunasta väärin. Asentaja joutui tekemään vähän ylimääräisiä hommia, mutta lasi saatiin kuin saatiinkin paikalleen. No sitten seuraavan elementin kimppuun. Kävi ilmi, että kaihdinelementin olimmekin mitoittaneet jo niin paljon pieleen ettei asentajan kikatkaan auttaneet tilannetta, ei auttanut muu kuin purkaa koko elementti ja tehdä uusi korjatuilla mitoilla. Se muuten odottelee vieläkin pääsyä paikalleen.


19.03.2019

Antibakteerinen pinnoite

 

Lasipintamme voidaan jatkossa käsitellä antibakteerisiksi.
Seloy on aloittanut yhteistyön suomalaisen Fineko Chemicalsin kanssa, ja tuo ensimmäisenä maailmassa täysin luonnonmukaisen antibakteerisen käsittelyn lasipinnoille.
Finekon Total ProtectTM on Suomen luonnosta kehitelty tuote, joka käyttää tehoaineenaan havupuiden pihkaa. Pihka toimii luonnossa puiden suojana selluloosaa syöviä mikrobeja vastaan, ja tätä ominaisuutta on hyödynnetty myös Total ProtectTM -pinnoitteessa.
Aineessa olevat alkoholit tai valkaisuaineet tuhoavat ensin mikrobit käsiteltävältä pinnalta, ja tämän jälkeen tuote muodostaa pinnalle näkymättömän kalvon jossa mikrobit eivät voi elää tai lisääntyä.

Teetimme Helsingin yliopiston mikrobiologian laitoksella tutkimuksen tuotteen tehosta lasipinnoilla. Testissä oli kuusi erilaista lasia, jotka käsiteltiin Total ProtectTM-aineella. Käsittely tuhosi yli 90 prosenttia haitallisista bakteereista, ja vaikutus säilyi vaikka lasi puhdistettiin tavallisella lasinpesuaineella. Toisen pesukerran jälkeen pinta tulee käsitellä uudelleen Total ProtectTM -puhdistusaineella.

Käsittely tuo lisäarvoa kohteissa joissa puhtaus on erityisen tärkeää, esimerkiksi puhdastiloissa, sairaalaympäristöissä tai elintarviketeollisuudessa.
Myyntitiimimme kertoo mielellään tuotteesta lisää, ota meihin yhteyttä.

Miksi juuri Fineko Total ProtectTM?

 • Testattu teho lasipinnoilla
 • Helppo uudelleenkäsitellä
 • Biologisesti hajoava
 • Ei raskasmetalleja
 • Ei jäämiä luontoon
 • 100% luonnontuote
 • 100% uusiutuva
 • 100% kestävää kehitystä
 • Ihmiselle vaaraton
 • Ei myrkkyjä

« Edelliset 10

Emme seuraa kehitystä, viemme sitä eteenpäin.

Seloylla on vuosikymmenten kokemus koko suomalaisen lasirakentamisen kehityksestä ja kehittämisestä. Me tiedämme, miten suunnitellaan, valmistetaan ja toimitetaan erilaisia lasiratkaisuja tavalla, jonka ansioista asiakkaamme projektit menevät jouhevasti maaliin ja loppukäyttäjän tarpeet tulevat täytettyä parhaalla mahdollisella tavalla.

Tutustu yritykseen ja palveluihimme »