Seloy Live

04.05.2020

Toimitusjohtajan terveisiä toukokuu 2020

Keväiset terveiset kaikille täältä Huittisista. Ajattelin kertoa vähän poikkeustilaterkkuja eli miten meillä on Covid-19-epidemian kanssa pärjätty ja mitä muuta meille kuuluu.

Viruksestahan alkoi kuulua uutisia jo vuodenvaihteen ja alkuvuoden aikana, mutta aika harva uskalsi ennustaa, mihin mittasuhteisiin tämä kasvaa. Meillä asiaan alettiin reagoida maaliskuun puolivälin paikkeilla ohjeistamalla taloa erilaisista asioista aina perushygieniasta poissaoloihin ja laittamalla toistaiseksi tauolle kaikki yleiset kokoontumiset, mm. talon aamiaishetket ja yhteispalaverit.

Nyt kuuden viikon tietyllä lailla rajoitetumman elämän jälkeen voidaan ottaa katsaus tähän hetkeen ja tulevaan. Meille pandemia on vaikuttanut toimintaan lopulta erittäin vähän. Pieni osa väestä on etätöissä ja meillä on myös yt-neuvottelut käynnissä. Neuvotteluissa on lähinnä yhdessä henkilökunnan kanssa mietitty erilaisia mahdollisia skenaarioita ja miten me niissä tilanteissa voisimme selviytyä ja toimia niin, että sekä työntekijöille että työnantajalle tulisi mahdollisimman vähän ongelmatilanteita. Myynnillä on ollut koko kevään ajan erittäin paljon laskettavaa, yllättävän paljon ihan normaaliin vuoteenkin verrattuna, ja myös kauppaa on saatu mukavasti aikaiseksi. Tavarantoimittajat ovat pystyneet hyvin toimimaan, pl. yksittäisten komponenttien toimittajat etelä-Euroopassa, joiden merkitys ei kuitenkaan ole valtavan kriittinen meidän toiminnallemme. Lopulta varmaan suurin käytännön vaikutus tällä epidemialla ja epävarmuudella on ollut meidän omiin lomajärjestelyihimme, jotka tänä vuonna poikkeavat merkittävästi aiemmista vuosista. Olemme auki läpi koko lomakauden ja levitämme lomat käyttäen hyväksi koko lomakautta, jotta pystymme palvelemaan kaikkia asiakkaitamme mahdollisimman joustavasti. Kiitos tässä kohtaa henkilökunnallemme, joka on ymmärtänyt tilanteen hankaluuden myös työnantajan näkökulmasta. Tämä kevät on saanut jokaisen henkisen jaksamisen koetukselle, ja siitä huolimatta henkilöstömme jaksaa tsempata esimerkillisen hyvin.

Jos lasialan ennustaminen tulevaisuuteen on yleensä aika hankalaa, niin nyt se sitten on jo erittäin hankalaa, jopa mahdotonta. Lyhyellä aikavälillä epidemialla ei näyttäisi olleen kovinkaan suurta vaikutusta lasialan toimijoille, vaikka toki kuluttajakauppa hidastuikin hieman ja taloyhtiöiden saneerauspäätökset ovat venyneet. Pidemmällä aikavälillä vaikutuksia on vaikea arvioida. Laitettiinko isoja hankkeita jäihin ja jos laitettiin, miten ne saadaan uudestaan liikkeelle? Millä tolalla on julkisen sektorin talous, jääkö saneeraussuunnitelmat jäihin pitkäksi aikaa? Jatkuuko telakkateollisuuden tilauskanta hyvänä, vaikka risteily- ja matkustusliiketoiminta kyykähtikin? Muuttuuko ihmisten käyttäytyminen, mitä on uusi normaali? Tässä pari omaa parasta arvaustani ja ehkä samalla vähän haaveiluakin tulevasta.

1) Uudisrakentaminen ja uusien liiketilojen rakentaminen vähenee

Euroopassa uusia rakennushankkeita on laitettu jäihin. Suomessa ei ole vastaavasta trendistä vielä puhuttu juurikaan. Kuitenkin, jos esimerkiksi ravintola- ja palvelualat eivät selviä riittävän hyvin on hyvin mahdollista, että esim. uusien liiketilojen kysyntä pienenee. Tässä kohtaa lienee tärkeää, että valtio pystyy tukemaan ja antamaan tarvittavia boosteja, jotta talouden pyörät pyörivät näillä sektoreilla. Mikäli pyörät pysähtyvät, ovat heijastusvaikutukset todennäköisesti erittäin valitettavia. Kun ottaa huomioon, että uudisrakentamisen ja asuntorakentamisen ennakoitiin hidastuvan vuonna 2021 jo ennen koronavirusta, niin tälle ennustukselle ei välttämättä hirveän suuria kertoimia saisi.

 2) Saneeraaminen kasvaa

Suomessa on ollut suuri saneerausvelka jo pitkään. Mikäli ykköskohta toteutuu, saattaa saneeraaminen kasvaa entisestä. Kun eurot ovat tiukassa, voidaan ”yrittää pärjätä” ennemmin saneerauksin kuin uutta tehden. Valtio saattaa tukea saneeraustakin mittavasti saadakseen rakennusalan pysymään vauhdissa.

 3) Kotimaisuus ja kotimainen tuotanto nousee

Kotimaisuus ja omavaraisuus nostavat usein päätään kriisien keskellä. Vaikka tavaravirrat ovatkin vielä kulkeneet rajojen läpi, on tavaroiden liikkumista kuitenkin hankaloittaneet merkittävästi mm. konttipula ja ruuhkautuneet raja-alueet. Oma ongelmansa on ollut kaiken henkilöliikenteen pysähtyminen, joka on aiheuttanut merkittävästi ongelmia monilla eri aloilla. Lisäksi eri maiden erilaiset pandemiatilanteet ovat aiheuttaneet päänvaivaa tietyillä sektoreilla. Uskon vahvasti, että kotimaisen tuotannon saatavuus ja toimintakyky myös kriisien keskellä ovat jatkossa entistä tärkeämmässä arvossa. Kannattaako aina hakea halvin hinta ulkomailta? Ja mitä ylipäätään on halvin hinta? Halvin hinnasto ei ehkä aina olekaan halvin ostoratkaisu.

4) Suomalaisen yhteiskunnan toimivuus ja kyky reagoida auttaa vientiyrityksiä

Samalla kun monessa maassa on epidemia riehunut pahasti ja tuotantolaitokset on suljettu, Suomessa on pystytty hillitsemään taudin leviämistä ja saatu pidettyä tehtaat käynnissä. Tämä vahvistaa merkittävästi Suomen jo entisestäänkin hyvää mainetta vakaana, turvallisena ja tehokkaana yhteiskuntana ja saattaa auttaa vientiyrityksiä omissa vientiponnisteluissaan ja toisaalta auttaa houkuttelemaan Suomeen isoja investointeja.

Yllä mainittujen asioiden lisäksi tältä alkuvuodelta voisi vielä nostaa esiin toiminnanohjausjärjestelmämme päivityksen. Se vedettiin läpi helmikuussa ja onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Uuden järjestelmäversion odotetaan parantavan mm. meidän materiaalitehokkuuttamme sekä tehostavan myös muita prosesseja tilausten käsittelystä ja hallinnasta aina työn suunnitteluun ja itse tuotantoon asti. Jonkin verran epidemia-asiat sotkivat kevääksi aiottuja asioita, mutta vierivä kivi ei sammaloidu ja muuntautumiskykyiset toimintamallit ovat elinehto, joten uusia asioita ja parannuksia vanhoihin tuodaan tasaisesti jatkossakin.

-Henri Kiuru


04.05.2020

Eristyslasien auringonsuojaus

 

Meiltä kysytään monesti neuvoa liittyen eristyslasien auringonsuojaukseen ja työselityksissä vilahtelevat LT, g- ja muut arvot eivät aina ole kaikille selkeitä. Yritän tässä nyt avata peruskäsitteitä ja mitä auringonsuojalaseilla on mahdollista tehdä ja mitä ei. Nykyaikaiset auringonsuojalasit ovat pääsääntöisesti kirkkaita ja verraten neutraaleja auringonsuojalaseja. Edelleen on käytössä myös ns. massavärjätyt ja peiliheijasteiset - joko kirkkaat tai värilliset lasit, mutta tässä keskityn enemmän pinnoittamalla valmistettuihin uudempiin auringonsuojalaseihin, joissa lähes poikkeuksetta on myös selektiivi-ominaisuus.

LT-arvo tarkoittaa lasin valonläpäisyä, joka auringonsuojalaseissa on yleensä alhaisempi kuin ”tavallisissa” laseissa. Auringonsuojapinnoitteet siis leikkaavat jonkin verran valonläpäisyä, mutta samalla leikataan isompi osa energian kokonaisläpäisyä ja näin saavutetaan auringonsuojaominaisuus. Valo on osaltaan energiaa ja leikkaamalla valoa, myös läpi tulevan energian määrä laskee. Massavärjättyjen lasien auringonsuojaominaisuus perustuu juuri tähän. Auringonsuojalasien nimissä on usein kaksiosainen numerosarja esim. Suncool 70/35, jossa tämä ensimmäinen luku tarkoittaa valonläpäisyä, joka lasilla saavutetaan. Jälkimmäinen luku osoittaa aurinkoenergian kokonaisläpäisyä (g- ja sf-arvo). Mitä korkeampi valonläpäisyarvo on, niin sitä parempi ja g-arvossa alhaisempi arvo on yleensä tavoitellumpi. Nykyisessä energia-ajattelussa ei kuitenkaan yleensä valita auringonsuojalaseja rakennuksen itä- ja pohjoissivuille, vaan niistä pyritään ottamaan hyöty irti auringon ilmaisesta energiasta.

Valonläpäisy ja energia kulkevat käsi kädessä ja silloin tällöin törmäämme vaatimuksiin, joita ei ole mahdollista toteuttaa. Eli pyydetään liian korkeaa valonläpäisyä suhteessa g-arvoon. Aiemmin suhdeluku näille kahdelle arvolle oli kaksi, mutta pinnoitetekniikan kehityttyä on päästy jo tätä parempiin arvoihin (esim. Suncool Q 60/25). Parhaimmillaan aurinkoenergian kokonaisläpäisy saadaan painettua jopa 16 %:iin tosin näin alhaisen g-arvo saavuttamiseksi valonläpäisykin painuu 27 %:iin ja lasi on jo verraten tumma. Auringonsuojalasienkin valonläpäisyä on mahdollista parantaa käyttämällä vähärautaisia lasilaatuja (esim. Optiwhite). Samalla tulee myös muistaa, että kun valonläpäisyä kasvatetaan, niin aurinkoenergian kokonaisläpäisy kasvaa (huononee). Usein Optiwhite-tuotteilla haetaankin lisää kirkkautta lasille ja vähennetään lasille ominaista vihertävää sävyä, ei niinkään tavoitella korkeampaa valonläpäisyä. Käytettävistä tuotteista kuitenkin riippuu, kuinka suuri vaikutus Optiwhite-tuotteiden käytöllä on.

Auringonsuojalasi on oltava aina eristyslasin (rakenteen) uloin lasi. Poikkeuksen tähän tekee suomalaiset MSE-ikkunat, joissa ulkopuitteessa on float-lasi ja sisäpuitteessa on eristyslasi. Näissä auringonsuojaus on kuitenkin eristyslasissa, koska nykyaikaiset auringonsuojalasit ovat ns. pehmeäpintaisia ja pinnoite pitää sulkea eristyslasin sisään. Tämä rakenne aiheuttaa rajoitteita käytettäviin lasilaatuihin ja aivan huippu g-arvoihin ei MSE-ikkunalla päästä, mutta useimmiten saavutettavat arvot ovat aivan riittävät. Olen törmännyt myös harhakäsitykseen, ettei nykyisellä auringonsuojalasitekniikalla päästä kovinkaan hyviin auringonsuoja-arvoihin, vaan auringonsuojaus vaatii aina ulkoisten apuvälineiden esim. kaihtimien käyttöä tai että auringonsuojaus julkisivussa on edullisempaa toteuttaa ulkoisin apuvälinein. Näin ei kuitenkaan ole, koska auringonsuojaus ei ole kovinkaan kallis lisäominaisuus, kun se otetaan huomioon rakennusvaiheessa ja lisäksi sen käyttö on täysin ilmaista, eikä vaadi minkäänlaisia huoltotoimenpiteitä normaalin ikkunanpesun lisäksi. Nykyään auringonsuojalaseja on saatavissa myös monina eri lasilaatuina ja lisäominaisuuksilla varustettuna esim. huurtumattomuus ja itsepuhdistuvuus, eli auringonsuojan käyttö ei juurikaan rajoita muita eristyslasilta vaadittuja ominaisuuksia. Myös karkaistut ja karkaistut laminoidut auringonsuojalasit ovat nykyään hyvin saatavissa, eli kattolasitkin onnistuvat vaivattomasti ja lyhyellä toimitusajalla.


28.02.2020

Seloy palonsuojalasit

Jalostamme Sveitsiläisen Glass Tröschin palonsuojalasia. Glass Trösch on perheyhtiö ja yksi maailman suurimmista palonsuojalasin valmistajista. Palonsuojalasit jakautuvat käytännössä kolmeen pääluokkaan niiden tarjoaman suojan mukaan. E-luokan lasit rajoittavat palokaasujen ja liekkien etenemisen, kun taas EW-luokan lasit rajoittavat sekä palokaasujen ja liekkien etenemistä että palon synnyttämän lämpösäteilyn läpäisyä suojatulle puolelle. EI-luokan lasit estävät lämpösäteilyn läpäisyn lähes kokonaan ja rajoittavat lasin pintalämmön nousua. Testauksessa suojausta mitataan määrättyjen ajanjaksojen mukaan noudattaen standardia SFS EN 13501-2. Yleisimmät standardin mukaan testattavat ajanjaksot ovat 15, 30 ja 60 minuuttia, joka ilmenee aina vaadittavan palonsuojaluokan tasossa esimerkiksi EI 30. Palonsuojalasi koostuu eri ominaisuuksin varustetuista lasikerroksista ja niiden välissä olevasta natriumsilikaatista.

Käyttämiemme palonsuojalasien nimikkeitä ovat Fireswiss Foam ja Fireswiss Cool. Fireswiss Cool ryhmän lasit kuuluvat E/EW-luokkiin ja Fireswiss Foam ryhmän lasit kuuluvat EI-luokkaan. Koska silikaatti ei saa reagoida UV-säteilyn kanssa, jaetaan palonsuojalasit vielä ulkokäytön ja sisäkäytön laseihin. Meiltä saat yksinkertaisten palonsuojalasien lisäksi palonsuojaeristyslasit kaikilla välilistavaihtoehdoillamme. Eristyslasirakenteessa ulkokäytössä uloimpana lasina tulee käyttää aina laminoitua lasia 0,76 mm kalvolla, jotta UV-säteily saadaan blokattua palolasilta. TPS-BU-välilistan portaaton leveydensäätö mahdollistaa elementin kokonaispaksuuden tarkan säätämisen paksujen palonsuojalasien kanssa. Portaaton leveydensäätö yhdistettynä vesileikkuuseen mahdollistaa myös erittäin laadukkaiden muotolasien toimittamisen. Palonsuojalasiemme avulla valmistamme myös todella tyylikkäitä palo-osastoivia pystyprofiilittomia SG-seinäratkaisuja. Palolasiosastollamme vesileikkuukone leikkaa lasit erittäin mittatarkasti (+/- 0,5mm), jonka jälkeen lasien reunat aina suojataan teippaamalla. Tarkkuus helpottaa lasien asennusta ja parantaa yhdessä laadukkaan reunajäljen kanssa lasien kestävyyttä ääriolosuhteissa. Lasien pakkasenkestävyys on jopa -40°C.

Alla listattuna varastossa olevat palonsuojalasimme. Tuotenimen perässä oleva numerosarja ilmoittaa paloluokan ja lasin vahvuuden.

 • E/EW 30
 • Fireswiss Cool 30-7, 30-11
 • EI15
 • Fireswiss Foam 15-11
 • EI30
 • Fireswiss Foam 30-15
 • EI60
 • Fireswiss Foam 60-23

Saatavissa myös ulkokäytön palonsuojalasit kuten Fireswiss Foam 30-19 ja 60-27.


27.02.2020

Toimitusjohtajan terveiset

Hyvää vuoden alkua kaikille, 

Sitten lokakuun edellisen kirjoitukseni, taas on paljon asioita tapahtunut niin lasirintamalla yleisesti kuin myös meillä täällä Seloylla. 

Joulukuu on perinteisesti koko lailla vauhdikasta aikaa meidän talossaArkkitehtien Joululounaat pitävät myynnin ja markkinoinnin perinteisesti erittäin kiireisenä runsaan reissailun vuoksi. Täytyy kyllä sanoa, että tänä vuonna oma tuntuma arkkitehtipäivien annista oli parhaimmasta päästä. Vieraat olivat yhä enemmän aidosti kiinnostuneita tuotteista ja erityisesti uudet tuotteemme saivat hyvää vastaanottoa. Sijoitetun rahallisen panoksen tuottamaa hyötyä näistä tapahtumista on aika vaikea mitata, mutta yleisfiilikseltään viime joulukuun tapahtumat olivat ihan kärkipäästä. 

Seloylla päättyi myös tilikausi vuoden loppuun. Lopullinen analyysi odottaa vielä, mutta isoimmat johtopäätökset olemme päässeet jo viime vuodesta tekemään. Vuosi 2019 starttasi meillä tietysti aika haastavissa merkeissä Loimaan tapahtumien vuoksi. Loppujen lopuksi saimme kuitenkin kelkan käännettyä erittäin nopeasti suhteellisen hyvään suuntaan. Liikevaihtotavoite ylitettiin ja tulos saatiin palautettua ns. tutulle, joskaan ei missään nimessä tyydyttävälle tasolle.  

Alkuvuoden isoin asia Seloylla on luonnollisesti ollut iso toiminnanohjausjärjestelmän päivitys. Suurimmat edut päivityksestä tulevat pitkälti sisäisessä tehokkuudessa ja parantuneessa datassa, mutta myös asiakkaille näkyviä uudistuksia on tulossa. Niistä lisää tarkemmin myöhemmin, kun asiat ovat ajankohtaisia. Valitettava asia vuodenvaihteen tienoilla oli erittäin pitkään jatkuneen yhteistyömme päättyminen paikallisen kuljetusyrittäjä E.Akkasen kanssa hänen kuljetustoimintansa loppuessa. Esa ajoi omalla, joskin meidän teipeissämme, ollutta autoa ja toimitti laseja ja auttoi nostoissa ympäri Suomea. Esa ja aikanaan hänen isänsä Hannu ovatkin varmasti monelle meidän asiakkaallemme erittäin tuttuja persoonia lukemattomilta työmailta. Olemmekin nyt jatkaneet uuden kumppanin etsintää ja kiinnostusta on ollut mukavasti. Uskommekin saavamme uuden kumppanin Akkasten suurien saappaiden tilalle lähiaikoina ja tulemme tiedottamaan siitä jälleen heti, kun asiat ovat selviä. 

Markkinatilanteesta jokainen on kuullut ja lukenut mediasta paljon erilaisia uhkakuvia. Lasialan ihmiset saivat oman markkinakatsauksensa erinomaisessa Lasiseminaarissa Tampereella parisen viikkoa sitten. Meillä alkuvuosi ollut tavallaan kaksijakoinen. Tammikuun myynti ylitti budjetoidun ja myös kyselyjä liikkuu ajankohtaan nähden erittäin paljon. Toki tekemistä hallin lattialla voisi olla enemmänkin, mutta ottaen huomioon alkuvuoden normaalin hiljaisuuden, niin kohtuullisen tyytyväinen voi alkuvuoteen olla. Minun näkemykseni on, että isossa kuvassa tämä vuosi tulee olemaan hyvin viime vuoden kaltainen. Me olemme tehneet tälle vuodelle kasvubudjetin, joten aika näyttää, miten tavoitteissa onnistumme.  

Loppuun vielä mainittakoon, että alkuvuodesta sain olla Stora Enson ja Glastonin kutsumana mukana lasialan edustajana miettimässä, miten digitaalisten palveluiden avulla voitaisiin edistää puun ja lasin arvoketjua ja auttaa arvoketjun yrityksiä toimimaan tehokkaammin ja laadukkaammin ketjun kaikissa vaiheissa. Päivän mittaisen work-shopin facilitoi HEAL, Stora Enson ja Trä Groupin yhteistyömuoto, joka keskittyy löytämään yrityksille uusia palvelu- digisovellusmalleja ja kehittää pilotteja testatakseen ideoita. Päivä oli erittäin mielenkiintoinen ja jo yhdessä päivässä löysimme selkeästi yhteisen kielen ja suunnan. Jatkoa on seuraamassa ja toivottavasti pääsemme yhdessä heidän kanssaan pilotointivaiheeseen. Testivaiheessa tulemme varmasti hakemaan yhtä tai useampaa asiakasyritystämme mukaan pilotointivaiheeseen, joten kliseisesti, Stay Tuned!

-Henri Kiuru 


27.02.2020

Olosuhteiden vaikutus palonsuojalasien käyttöön

Palonsuojaikkunoissa ja ovissa tulisi nykyään aina käyttää tyyppihyväksyttyjä, polttokokein testattuja rakenteita, mutta edelleen rakenteita toimitetaan myös ns. paikallishyväksynnöillä. Usein paikallishyväksynnät perustuvat kuitenkin polttokokein testattuihin rakenteisiin, joissa jotakin osa-aluetta on muutettu esim. lasin valmistajaa ja näin rakenne ei enää ole aivan tyyppihyväksynnän mukainen. Tämä menettely on täysin hyväksyttävä ja turvallinen. Valitettavasti markkinoilla kiinnitetään palonsuojalaseja myös ei palorakenteisiin ja hyväksytetään ne paikallisesti. Tällöin aiheutetaan tarpeeton riski, kun palotilanteessa rakenne ei toimi oikein, eikä suojaa kuten on tarkoitettu. Riski tarpeettomiin omaisuus- ja henkilövahinkoihin on tällöin suuri. Palonsuojalasin liittäminen tavalliseen rakenteeseen ei tee siitä palonsuojarakennetta.

Suomessa käytetään usein ulkoikkunassa sisäkäytön palonsuojalaseja ja suojataan ne ulkopuolelta joko jäätymiseltä tai UV-säteilyltä. Tällöin pitää muistaa oikea lasitussuunta, ettei lasi epähuomiossa tule väärin päin aukkoon. Samalla pitää myös ottaa huomioon huoneeseen mahdollisesti muista ikkunoista tuleva UV-säteily, eli jollakin toisella, ei osastoivalla, seinällä oleva ikkuna voi päästää liikaa UV-säteilyä huonetilaan ja palonsuojalasi alkaa vaurioitua tämän vaikutuksesta. Käytännössä tällöin lasiin muodostuu mikrokuplia. Helpoin tapa välttyä tältä on käyttää huoneen, jossa on paloikkuna, kaikissa ikkunoissa laminoitua lasia 0,76 pvb-kalvolla jossakin pinnassa.

Palonsuojalasien kanssa tulee aina muistaa myös käyttölämpötilarajat, joka Fireswiss-laseilla on -40 - + 50 astetta celsiusta. Tämä korostuu erityisesti lämpimissä tiloissa esim. saunat ja auringonpuoleiset julkisivut. Yleisesti tyyppihyväksytyissä ikkunoissa on maininta, ettei ikkunoiden rakennetta saa mitenkään muuttaa, eikä ikkunaan saa kiinnittää sisäpuoleisia verhoja, sälekaihtimia tai muuta vastaavaa. Olemme törmänneet kohteisiin, joissa palonsuojaikkunoiden taakse lähelle lasia on laitettu jälkiasenteisena pimennysverhoja, kaihtimia ym. Näillä on aiheutettu eristyslasin lämmön nousu kuumana päivänä, ja palonsuojalasissa oleva silikaatti on alkanut reagoimaan, muodostaen mikrokuplia. Sisälasin lämmönnousua voidaan kuumissa paikoissa hillitä esim. auringonsuojalasilla, jolla on hyvä g-arvo.     

Fireswiss-lasien reunat on suojattu alumiiniteipillä ja mikäli teippi on ennen lasin asennusta vaurioitunut, tulee se korjata ennen lasin asennusta. Alumiiniteippi suojaa lasien välissä olevaa silikaattia kosteudelta. Palonsuojaikkunoiden kyntetilan vedenpoistosta on huolehdittava erityisen tarkoin, koska kyntteeseen mahdollisesti jäävä vesi liuottaa teipin ja alkaa vaurioittaa silikaattia. Tällöin lasiin yleensä muodostuu isompia, hyvin silminnähtäviä kuplia.


18.12.2019

Terveiset arkkitehtien joululounailta

 

Osallistuimme perinteiseen tapaan Arkkitehtien Joululounas -tapahtumiin Oulussa, Tampereella ja Helsingissä. Yhteensä neljän tapahtumapäivän aikana tapasimme yli 900 arkkitehtia ja suunnittelijaa. Tapahtuma oli jälleen menestys, ja olimme iloisia tuotteisiimme kohdistuneesta huomiosta.

Tällä kertaa esittelimme integroituja kaihtimia mobiiliohjauksella, interaktiivista pyöreää peiliä sekä uutta LED-lasiamme. Olemme varmoja, että näitä tuotteita nähdään jatkossa useissa kohteissa ympäri Suomea.

Sateinen sää ei haitannut arkkitehteja, jotka saivat lahjaksi joulukuusen.


18.12.2019

Henkilöstön voimavarat Seloylla

 

Mittaamme tasaisesti henkilöstömme työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä, ja käsittelemme henkilöstön tilannetta johtoryhmätasolla säännöllisesti. Tämä vuosi on ollut Seloylle vaiheikas ja paikoin henkilöstömme on ollut aika kovilla. Vastapainoksi olemme toteuttaneet hyvinvointihankkeen ja mitanneet henkilöiden kokonaistilannetta, kouluttaneet henkilöstöä työhyvinvoinnin asioissa ja tehneet muutoksia palkitsemis- ja tukemiskäytäntöihin. Meillä tilanne on erittäin hyvä, ja teemme kovasti töitä sen eteen että tilanne pysyykin hyvänä.

Henkilöstön omien vastausten perusteella Seloylaisista

 • 91% kokee arvostusta työyhteisössä
 • 88% kokee työkuntonsa hyväksi tai erinomaiseksi
 • 94 % viihtyy työssään hyvin tai erinomaisesti
 • 94% määrittelee työssäjaksamisensa hyväksi tai erinomaiseksi.

Henkilöstön viihtyminen. Kukaan ei viihdy huonosti, ja kohtalaisesti viihtyviäkin on vain pieni osa.

 

Henkilöstöpolitiikkamme kantavia linjauksia ovat tasapuolisuus, joustavuus ja ketteryys. Jokaista työntekijää kohdellaan tasapuolisesti ja kaikilla on mahdollisuus tulla kuulluksi. Pyrimme palvelemaan työntekijöitämme yksilöllisesti ja joustavasti, aivan kuten asiakkaitammekin. Henkilöstöä koskevat päätökset voidaan tehdä nopeasti ilman byrokratiaa, ja uusia asioita kokeillaan rohkeasti.
Siksi meillä viihdytään.


18.12.2019

Työmaa-aikaiset lasirikot ja vauriot

Aika ajoin törmäämme tilanteeseen, jossa työmaalla lasi on joko rikkoutunut tai se on muuten vaurioitunut, esimerkiksi naarmuuntunut. Nämä tilanteet ovat aina ikäviä, mutta suuri osa niistä voidaan onneksi välttää helpoilla toimenpiteillä. Eristyslaseilla ei ole rikkoutumistakuuta, mutta usein työmaa-aikaiset lasirikot mielletään valmistajan tai asentajan virheeksi, varsinkin kuluttajien taholla ja näistä aiheutuu ikäviä selvittelytilanteita. Usein syy lasin rikkoutumiselle työmaalla on lämpöshokki, eli lasin eteen tai taakse on varastoitu tavaraa, joka aiheuttaa puolivarjon lasille. Tällöin lasin sisäiset lämpötilaerot nousevat liian suureksi ja lasi rikkoutuu. Rikko voi toki johtua myös muista ulkoisista tekijöistä esim. jonkin esineen kaatumisesta lasia vasten tai lämmittimen tai voimakkaan valonlähteen aiheuttamasta pistemäisestä lämpökuormasta lasille.

Myös lasien naarmuuntuminen työmaalla on aika ajoin ongelma. Osittain naarmut johtuvat siitä, että muuratessa tai rapatessa taloa laseihin pääsee laastia tai niitä sisältäviä valumavesiä, jotka syövyttävät lasin pintaa. Jos laseja ei suojata tai jäämiä ei huuhdella lasilta riittävän nopeasti pois, kuivuu aine lasin pintaan, eikä sitä enää myöhemmin pysty pesemällä poistamaan. Näissä tapauksissa laasti poistetaan monesti väkisin hankaamalla ja lasit naarmuuntuvat. Naarmuja voidaan nykyisin poistaa koneellisesti hiomalla, mutta tämä on suhteellisen kallista ja aikaa vievää, eikä aina edes onnistu. Tällöin ainoa vaihtoehto on vaihtaa lasit, mikä tietysti on hiontaa kalliimpi vaihtoehto. Myös tarrojen poistossa tulee toisinaan naarmuja. Lasin valmistusaikaiset tarrat kannattaa siis poistaa melko nopeasti asennuksen jälkeen, koska sääolosuhteet haurastuttavat tarran pintamateriaalia ja aurinko sulattaa liimaa, jolloin se tarttuu kovemmin lasiin kiinni. Kuukausien kuluttua tarra voi poistettaessa repeytyä ja liima jäädä lasipintaan. Liimaa ei kannata poistaa väkisin hankaamalla tai raapimalla, ettei lasin pinta vaurioidu. Tällaisessa tilanteessa kannattaa turvautua esim. MEK-liuottimeen ja esim. 000-teräsvillaan, jolla liiman saa pois lasista naarmuttamatta lasipintaa.

Kannustamme myyjiä ohjeistamaan työmaita mahdollisimman selkeästi lasien käsittelystä, suojaamisesta, takuista ja lasiin liittyvistä erityisominaisuuksista. Kauppaa tehdessä kannattaa takuuehdot antaa tilaajalle luettavaksi. Ehdot sisältävät muutakin tärkeää tietoa lasin vastaanotosta, varastoinnista, standardeista ym. Tällöin tilaajalla on ainakin ollut mahdollisuus tutustua sovellettaviin ehtoihin. Tärkeää on myös ohjeistaa tilaajaa, että ulkoseinälasituksen läheisyyteen, eteen tai taakse, ei saa sijoittaa lasin osittain peittävää materiaalia, koska se altistaa lasin lämpöshokkirikkoutumiselle. Jos lasit halutaan suojata likaantumiselta, tulee suojauksen olla koko lasin alalla ja se tulee olla taustaltaan tuulettuva, huolimatta siitä tuleeko suojaus lasin sisä- tai ulkopuolelle. Pelkkä sisäpuolinen suojaus altistaa lasin lämmönnousulle, eli suojan ja lasin väli pitää olla hyvin tuuletettu.

Samat ohjeet rikkoutumiseen ja naarmuuntumiseen liittyen koskevat toki myös lasin käyttöaikaa, ei pelkästään työmaa-aikaa. Lasia ei siis saa osittain varjostaa myöskään käytössä esim. verhoilla, kaihtimilla, huonekaluilla ym. Alla on linkki lasin takuu- ja toimitusehtoihin, joista voit lukea lisää aiheesta:

 

Takuuehdot

Toimitusehdot


30.10.2019

Henkilöstöesittely Jari Rajala

NIMI 

Jari Rajala 

KUKA OLET? 

Runsaasti urheilua seuraava kolmen lapsen isä. 
Harrastan kiekkoa, säbää ja pyöräilyä.   

MILLOIN ALOITIT SELOYLLA? 

02.03.1998 , eli olen työskennellyt Seloylla 21 vuotta.

MITÄ TEET? 

Vastuullani on lähtevä tavara eli toimin asiakkaan ja tuotannon välissä, yritän saada valmiit tilaukset oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Ohjaan pakkaajien työtä ja välillä pakkaan itse laseja kuljetusta varten.

VAHVUUTESI? 

Rauhallisuus, pienessä kiireessä onnistumisprosentti kasvaa. 

PARASTA TYÖSSÄSI? 

Tietysti työkaverit. Ja asiakkaat.

JOS OLISIT LASI, MINKÄLAINEN LASI OLISIT? 

Ihan perus 3k4-16tps, hoitaa hommansa. 

 


29.10.2019

Turvalaseista

Olen kerännyt tähän lyhyen tietoiskun koskien turvalaseja, koska edelleen törmään aika ajoin työssäni kysymyksiin mitä laseja nykyiset turvalasimääräykset koskevat ja mitkä määräykset ylipäätään ovat. Lisäksi silloin tällöin nousee esiin tapauksia, joissa turvalasimääräyksiä ei ole noudatettu ja lasituksia on jouduttu vaihtamaan jälkikäteen.

Vuoden 2018 alusta astui voimaan uusi rakennusten käyttöturvallisuusasetus, jossa mm. kovennettiin yksityisasuntojen turvalasimääräystä. Aiemmin yksityisasunnoissa voitiin käyttää 6 mm lasia turvalasin sijasta ovissa ja törmäysvaaran alaisissa ikkunoissa. Uusi asetus aiheutti paljon keskustelua alalla ja sitä käsiteltiin useissa työryhmissä. Suomen Tasolasiyhdistyksen aiheesta tekemä ohjeistus kävi lausuntokierroksella useilla tahoilla ja vuoden 2018 loppupuoliskolla saatiin yksimielisyys asetuksen tulkinnasta ja ala otti uuden ohjeistuksen käyttöön.

Nyt siis asuntojenkin ovissa ja törmäysvaaranalaisissa ikkunoissa on käytettävä turvalasia. Törmäysvaaran alaisiksi ikkunoiksi lasketaan ikkunat, joissa lasituksen alareuna lähtee lattiasta tai maanpinnasta alle 700 mm:stä sekä ovien ja kulkuaukkojen vieressä olevat ikkunat, joiden etäisyys kulkuaukosta on alle 300 mm. Huomioitavaa on myös se, että jos lasitukseen voidaan törmätä molemmilta puolin, on molempien puolien oltava turvalasia. Joitakin helpotuksia turvalasin käyttöön sallitaan mm. erittäin kapeissa aukoissa tai ylhäällä ovessa olevissa laseissa, mutta niistä löytyy tarkemmat ohjeet Suomen Tasolasiyhdistyksen nettisivuilta. Turvalasiksi luokitellaan karkaistut, laminoidut ja karkaistut laminoidut lasit.

Portaissa, joissa lasituksen alareuna on vähemmän kuin 1,5 metriä askelmasta tai lepotasosta on myös käytettävä turvalasia. Turvalasituksessa tulee ottaa huomioon myös mahdollinen putoamisvaara, eli jos ikkunaa ei suojata asianmukaisella kaiteella ja lasitus lähtee alle 700 mm lattiasta, tulee lasitus olla laminoitua turvalasia, jos putoamisvaara on yli metrin. Uusi asetus koskee 1.1.2018 jälkeen myönnettyjä rakennuslupia, mutta poikkeuksena aiempaan on se, että myös korjausrakentamisen kohteissa on noudatettava uutta asetusta, kun lasituksia vaihdetaan.

 

Lisätietoa turvalaseista ja määräyksistä löydät alla olevasta linkistä:

https://www.tasolasiyhdistys.fi/lasitietoa/turva-ja-suojalasit/kayttoturvallisuus/

 

-Harri


« Edelliset 10

Emme seuraa kehitystä, viemme sitä eteenpäin.

Seloylla on vuosikymmenten kokemus koko suomalaisen lasirakentamisen kehityksestä ja kehittämisestä. Me tiedämme, miten suunnitellaan, valmistetaan ja toimitetaan erilaisia lasiratkaisuja tavalla, jonka ansioista asiakkaamme projektit menevät jouhevasti maaliin ja loppukäyttäjän tarpeet tulevat täytettyä parhaalla mahdollisella tavalla.

Tutustu yritykseen ja palveluihimme »