Seloy Live

u-arvo

Eristyslasien lämmönläpäisykerroin eli U-arvo on lämmöneristyksien vertailussa käytetty mittaluku. Se ilmentää numeerisesti lämpövirtojen suuruutta sisältä ulos.

Rakenteeltaan ja laseiltaan samankaltaisten eristyslasielementtien U-arvot vaihtelevat ulkolämpötilojen ja kattokaltevuuksien muuttuessa. Tästä syystä vertailut tuleekin tehdä samoissa olosuhteissa. EN 673 –standardissa U-arvo määritetään olosuhteissa, joissa välitilan lämpötila on +10 astetta ja lasipintojen lämpötilaero 15 astetta. Kun lämpötilaero kasvaa niin U-arvokin muuttuu. Lämpötilaeron kasvaessa 2KS-elementin U-arvo huononee suhteessa enemmän kuin 3K-elementin U-arvo.

Mitä pienempi U-arvo on, sitä vähäisempi on tarve tuottaa lämmitysenergiaa sisätilojen lämmitykseen

Ikkunan lasiosan U-arvojen pienentyminen ei kuitenkaan merkitse ainoastaan pienempiä lämmityskustannuksia. Alhainen U-arvo vaikuttaa sisätilan viihtyvyyteen.

Huoneilman joutuessa kosketuksiin viileiden lasipintojen kanssa ilma jäähtyy ja sen tiheys kasvaa. Viilenneet ilmamassat ovat painavampia kuin lämpimät ja painuvat alaspäin. Ilmavirtauksien nopeuden ylittäessä 0,15 m/s ilmamassojen liikkeet tunnetaan epämiellyttävänä vedon tunteena. Alhaisella U-arvolla vältytään siis viilenneiden ilmamassojen liikkeiltä sekä säteilyvedolta ikkunoiden vaikutusalueilla.

Jotta 22 asteen huonelämpötilassa saadaan aikaiseksi oleskeluviihtyvyys, tulee sisälasin pintalämpötilan olla 14 astetta. Sisälasin 14 asteen pintalämpötila saavutetaan yksinkertaisella lasilla ulkolämpötilan ollessa 10 astetta, tavallisella kaksinkertaisella lasilla ulkolämpötilan ollessa 2 astetta, kolmilasisella ikkunalla ulkolämpötilan ollessa –5 astetta, kaksinkertaisella selektiivilasilla ulkolämpötilan ollessa –15 astetta ja kolminkertaisella selektiivilasilla ulkolämpötilan ollessa –26 astetta.

Sisälasien pintalämpötilat riippuvat lasien lämmönvastuksesta sekä ulkoilman ja huoneilman lämpötiloista

Myös tuulen nopeudella on merkittävä vaikutus sisälasien pintalämpötilaan. Seuraavassa taulukossa on esitelty tavallisimpien ikkunoiden ja lasien pintalämpötilat, kun huoneilma on 20 astetta.

Mikäli lasiosan U-arvo on vaadittua suurempi, on huoneilman lämpötilaa nostettava oleskeluviihtyvyyden kannalta oikean lämpötilan saavuttamiseksi. Yhden asteen muutos huoneilman lämpötilassa merkitsee kiinteistön vuotuisessa lämmitysenergian tarpeessa 5 % muutosta.

Ajankohtaisin taulukko U-arvoista pyydettäessä.